Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retssystemer - Litauen

Den originale sprogudgave af denne side litauisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Litauen.


Domstolssystemet og retssystemer

I Litauen findes der 56 almindelige domstole og seks særlige (forvaltnings)domstole.

Domstolsforvaltning

Dommernes generalforsamling (Visuotinis teisėjų susirinkimas) er det øverste selvstændige juridiske organ og omfatter alle dommere i Litauen.

Det litauiske domstolsråd (Teisėjų taryba) er et selvstændigt udøvende juridisk organ bestående af 23 medlemmer, som sikrer domstolenes og dommernes uafhængighed.

Disciplinærdomstolen (Teisėjų garbės teismas) er en selvstændig domstol, der behandler disciplinærsager mod dommere og søgsmål fra dommere om ærekrænkelse.

Den nationale domstolsforvaltning (Nacionalinės teismų administracija) skal sikre, at institutionerne i retsvæsenet fungerer effektivt og bidrager til at sikre domstolenes og dommernes uafhængighed samt domstolenes organisatoriske selvstændighed.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueSøgning efter kompetente domstole


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 22/12/2015