Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Lucembursko

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V tomto oddíle najdete přehled o uspořádání soudnictví v Lucembursku.


Organizace soudnictví – soustava soudů

Soudní systém Lucemburského velkovévodství se rozděluje na obecné soudnictví a správní soudnictví. K těmto dvěma systémům soudnictví se dále připojuje Ústavní soud.

Obecné soudy

Ústava ukládá soudům výkon soudní moci a aplikaci podzákonných vyhlášek a předpisů, jestliže jsou v souladu se zákony.

1. Soudy obecného soudnictví

  • Nejvyšší soudní dvůr (Cour supérieure de justice)

Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soudní dvůr, který zahrnuje kasační soud (Cour de Cassation) a odvolací soud (Cour d'Appel), jakož i nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général). Má sídlo v Lucemburku.

  • Obvodní soudy (Tribunaux d'arrondissement)

Lucemburské velkovévodství je rozděleno na 2 soudní obvody, v každém z nich se nachází obvodní soud, jeden v Lucemburku a jeden v Diekirchu.

  • Smírčí soudy (Justices de Paix)

Existují 3 smírčí soudy, jeden v Lucemburku, jeden v Esch-sur-Alzette (soudní obvod Lucemburk) a jeden v Diekirchu (soudní obvod Diekirch).

2. Specializované soudy

  • Nejvyšší rada pro sociální pojištění (Conseil supérieur des assurances sociales)

Nejvyšší rada se skládá z předsedy, dvou přísedících jmenovaných z řad soudců a dvou zástupců instituce Caisse nationale de santé – CNS.

  • Rozhodčí rada (Conseil arbitral)

Rozhodčí rada pro sociální pojištění se skládá z předsedy a dvou zástupců CNS.

Soudy správního soudnictví

Správní soudní dvůr (Cour administrative)

Správní soudní dvůr se skládá z 5 soudců a zahrnuje pouze jeden tříčlenný senát.

Správní soud (Tribunal Administratif)

Správní soud se skládá z 10 soudců a zahrnuje 3 senáty, které zasedají v počtu 3 soudců.

Právní databáze

Informace o Ministerstvu spravedlnosti, právnických povoláních, právních předpisech, soudech, věznicích, službách pro občany, formulářích a novinkách jsou dostupné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Legilux

Odkaz se otevře v novém okně.Portál soudnictví

Odkaz se otevře v novém okně.Soudy správního řádu

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská vláda


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/02/2015