Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Λουξεµβούργο

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για την οργάνωση των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – σύστημα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου αποτελείται από τακτικά δικαστήρια και διοικητικά δικαστήρια. Στις δύο αυτές κατηγορίες δικαστηρίων προστίθεται το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Δικαστήρια

Τα δικαστήρια είναι επιφορτισμένα βάσει του Συντάγματος να ασκούν τη δικαστική εξουσία και να εφαρμόζουν τα διατάγματα και τους κανονισμούς γενικής και τοπικής ισχύος μόνο στο βαθμό που είναι σύμφωνα με τους νόμους.

1. Τακτικά δικαστήρια

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο

Στην κορυφή της ιεραρχίας της τακτικής δικαιοσύνης βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο που αποτελείται από Ακυρωτικό Δικαστήριο και Εφετείο, καθώς και από Γενική Εισαγγελία. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

  • Πρωτοδικεία (Tribunaux d'Arrondissement)

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου διαιρείται σε δύο δικαστικές περιφέρειες, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει ένα Πρωτοδικείο που εδρεύει, το ένα στο Λουξεμβούργο και το άλλο στο Diekirch.

  • Ειρηνοδικεία

Υπάρχουν τρία Ειρηνοδικεία, από τα οποία ένα εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ένα στο Esch-sur-Alzette (δικαστική περιφέρεια του Λουξεμβούργου) και ένα στο Diekirch (δικαστική περιφέρεια του Diekirch).

2. Ειδικά δικαστήρια

  • Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελείται από πρόεδρο, δύο παρέδρους που διορίζονται μεταξύ των δικαστών και δύο αντιπροσώπους του Εθνικού Ταμείου Υγείας (CNS).

  • Διαιτητικό Συμβούλιο

Το Διαιτητικό Συμβούλιο κοινωνικής ασφάλισης αποτελείται από πρόεδρο και δύο αντιπροσώπους του Εθνικού Ταμείου Υγείας (CNS).

Διοικητικά δικαστήρια

Το Διοικητικό Εφετείο

Το Διοικητικό Εφετείο απαρτίζεται από 5 δικαστές και αποτελείται από ένα Τμήμα με τριμελή σύνθεση.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο απαρτίζεται από 10 δικαστές και αποτελείται από τρία Τμήματα με τριμελή σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα νομικά επαγγέλματα, τη νομοθεσία, τα δικαστήρια, τις φυλακές, τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, καθώς και έντυπα και επίκαιρες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων ;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος Légilux

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακή πύλη της Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιοικητικά δικαστήρια

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚυβέρνηση του Λουξεμβούργου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2015