Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukorraldus liikmesriikides - Luksemburg

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel esitatakse kokkuvõte Luksemburgi kohtukorraldusest.


Õiguskorraldus – kohtusüsteem

Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtusüsteem jaguneb üldkohtute ja halduskohtute haruks. Neile kahele harule lisandub põhiseaduskohus.

Üldkohtud

Põhiseadusega on tehtud kohtute ülesandeks kohtuvõimu teostamine ning üksnes kehtivate seadustega kooskõlas olevate üldiste ja kohaliku tasandi määruste ja eeskirjade kohaldamine.

1. Üldkohtud

Ülemkohus

Üldkohtute hierarhia tipus asub ülemkohus, mis koosneb kassatsioonikohtust, apellatsioonikohtust ja peaprokuratuurist. Ülemkohus asub Luxembourg'is.

Ringkonnakohtud

Luksemburgi Suurhertsogiriik jaguneb kaheks kohturingkonnaks ning mõlemas tegutseb ringkonnakohus, üks Luxembourg'is ja teine Diekirchis.

Rahukohtud

Riigis on kolm rahukohut, millest üks tegutseb Luxembourg'is, teine Esch-sur-Alzette'is (Luxembourgi kohturingkonnas) ja kolmas Diekirchis (Diekirchi kohturingkonnas).

2. Erikohtud

Kõrgem sotsiaalkindlustuse nõukogu

Kõrgem sotsiaalkindlustuse nõukogu (Conseil supérieur des assurances sociales) koosneb esimehest, kohtunike seast nimetatud nõunikest ja kahest riikliku haigekassa (Caisse Nationale de Santé – CNS) esindajast.

Vahekohus

Sotsiaalkindlustusalane vahekohus (Conseil arbitral de la sécurité sociale) koosneb esimehest ja kahest riikliku haigekassa (CNS) esindajast.

Halduskohtute jurisdiktsioon

Kõrgem halduskohus

Kõrgem halduskohus koosneb viiest kohtunikust ja ühest kolleegiumist, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

Halduskohus

Halduskohus koosneb kümnest kohtunikust ja kolmest kolleegiumist, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

Õigusaktide andmebaasid

Teave justiitsministeeriumi, õigusvaldkonna ametite, õigusaktide, kohtute, vanglate, kodanikele pakutavate teenuste, vormide ja uudiste kohta on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidil.

Kas juurdepääas andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLegilux

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusportaal

Lingil klikates avaneb uus akenHalduskohtud

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi valitsus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/02/2015