Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe w państwach członkowskich - Luksemburg

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ta część zawiera zarys informacji na temat organizacji trybunałów i sądów w Luksemburgu.


Organizacja wymiaru sprawiedliwości – system sądownictwa

System sądownictwa Wielkiego Księstwa Luksemburga dzieli się na sądy powszechne oraz sądy administracyjne. Oprócz tych dwóch rodzajów sądów funkcjonuje również Trybunał Konstytucyjny.

Sądy powszechne

Zgodnie z konstytucją wymiar sprawiedliwości sprawują trybunały i sądy, przy czym uchwały i zarządzenia o charakterze ogólnym i lokalnym są stosowane przez nie jedynie w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z ustawami.

1. Sądy zwyczajne

Sąd Najwyższy (Cour Supérieure de Justice)

Na szczycie hierarchii sądownictwa powszechnego znajduje się Sąd Najwyższy, w skład którego wchodzi Sąd Kasacyjny (Cour de Cassation) oraz Sąd Apelacyjny (Cour d'Appel), jak również Prokuratura Generalna (Parquet Général). Siedzibą Sądu Najwyższego jest Luksemburg

Sądy okręgowe (Tribunaux d'Arrondissement)

Wielkie Księstwo Luksemburga podzielone jest na dwa okręgi sądowe – w każdym znajduje się siedziba sądu okręgowego (jedna w Luksemburgu, druga w Diekirch).

Sądy pokoju (Justices de Paix)

Istnieją trzy sądy pokoju: jeden w Luksemburgu, jeden w Esch-sur-Alzette (okręg sądowy Luksemburga) i jeden w Diekirch (okręg sądowy Diekirch).

2. Sądy szczególne

Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych (Conseil supérieur des assurances sociales)

Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych składa się z prezesa, dwóch asesorów (assesseurs) wyznaczonych spośród sędziów i dwóch delegatów Krajowej Kasy Zdrowia (Caisse Nationale de Santé – CNS).

Rada Arbitrów (Conseil arbitral)

Rada Arbitrów Ubezpieczeń Społecznych składa się z prezesa i dwóch delegatów Krajowej Kasy Zdrowia (CNS).

Sądy administracyjne

Trybunał Administracyjny (Cour Administrative)

W skład Trybunału Administracyjnego wchodzi pięciu sędziów; Trybunał Administracyjny ma tylko jedną izbę, która obraduje w składzie trzech sędziów.

Sąd Administracyjny (Tribunal Administratif)

W skład Sądu Administracyjnego wchodzi 10 sędziów; Sąd Administracyjny ma trzy izby, które obradują w składzie trzech sędziów.

Prawnicze bazy danych

Informacje o Ministerstwie Sprawiedliwości, zawodach prawniczych, ustawodawstwie, sądownictwie, więziennictwie, obsłudze obywateli, formularzach i nowościach są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości.

Czy dostęp do prawniczej bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do prawniczej bazy danych jest bezpłatny.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieLegilux

Link otworzy się w nowym okniePortal Justice

Link otworzy się w nowym oknieSądy administracyjne

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym oknieRząd Luksemburga


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/02/2015