Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Luxemburg

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Det här avsnittet innehåller en översikt över domstolarnas organisation i Luxemburg.


Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Rättssystemet i Luxemburg är indelat i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Dessutom finns en författningsdomstol.

Rättssystemet

Domstolarna har enligt författningen dömande makt och ska tillämpa förordningar och allmänna och lokala bestämmelser under förutsättning att de är förenliga med lagen.

1. Allmänna domstolar

  • Högsta domstolen

Högsta domstolen är högsta instans i rättssystemet. Den består av en kassationsdomstol (cour de cassation) och en appellationsdomstol (cour d'appel) samt en åklagarmyndighet. De har sitt säte i Luxemburg.

  • Distriktsdomstolar

Luxemburg är indelat i två domstolsdistrikt, Luxemburg och Diekirch, med en distriktsdomstol i varje.

  • Fredsdomare

Det finns tre fredsdomare, en i Luxemburg, en i Esch-sur-Alzette (i Luxemburgs domstolsdistrikt) och en i Diekirch (i Diekirchs domstolsdistrikt).

2. Specialdomstolar

  • Högsta socialförsäkringsdomstolen

Högsta socialförsäkringsdomstolen består av en ordförande, två assessorer som utnämns bland domarna och två företrädare för nationella sjukförsäkringskassan (CNS).

  • Socialförsäkringsdomstolen

Socialförsäkringsdomstolen består av en ordförande och två företrädare för nationella sjukförsäkringskassan (CNS).

Förvaltningsdomstolar

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen består av fem domare och har en avdelning som sammanträder med tre domare.

Förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolen består av tio domare och har tre avdelningar som sammanträder med tre domare.

Rättsdatabaser

Information om justitieministeriet, juristyrken, lagstiftning, domstolar, fångvårdsanstalter, service till medborgarna, blanketter och nyheter finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLegilux

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsväsendets portal

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörvaltningsdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs regering


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/02/2015