Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sistemi Ġudizzjarji fl-Istati Membri - Olanda

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali tas-sistema ġudizzjarja fin-Netherlands.


Organizzazzjoni tal-Ġustizzja — sistemi legali

L-amministrazzjoni tal-qrati

Il-Kunsill huwa parti mis-sistema ġudizzjarja, iżda mhuwiex minnu nnifsu dritt. Il-Kunsill ħa r-responsabbiltà għal numru ta’ kompiti mill-Ministru tal-Ġustizzja. Dawn il-kompiti ta’ ġestjoni jinkludu d-distribuzzjoni tar-riżorsi finanzjarji, is-superviżjoni tal-ġestjoni finanzjarja, ir-riżorsi umani, l-ICT u l-akkomodazzjoni. Il-Kunsill għandu jappoġġa l-qrati fit-twettiq tal-kompiti tagħhom f’dawn l-oqsma. Barra minn hekk, ir-rwol tal-Kunsill huwa li jtejjeb il-kwalità tas-sistema ġudizzjarja u li jagħti pariri dwar leġiżlazzjoni ġdida li taffettwa l-ġustizzja. Barra minn hekk, il-Kunsill jaġixxi bħala kelliem għall-każistika fid-dibattitu soċjali u politiku. Il-kompiti tal-Kunsill huma relatati mal-kondotta tan-negozju (fl-aktar sens wiesa’ tat-terminu), kwistjonijiet baġitarji u l-aspetti kwalitattivi tal-ġurisprudenza.

Il-Kunsill għandu rwol ċentrali fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u r-responsabbiltà tal-finanzjament tas-sistema ġudizzjarja. Il-finanzjament huwa bbażat fuq sistema ta’ kejl tat-tagħbija fuq ix-xogħol ġestita mill-Kunsill. Hija tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ proċeduri operattivi għall-amministrazzjoni ta’ kuljum tal-qrati u tissorvelja dan il-proċess. Il-kompiti speċifiċi tagħha huma r-riżorsi umani, l-akkomodazzjoni, l-ICT u l-affarijiet esterni. Il-Kunsill għandu numru ta’ setgħat legali formali li jippermettulu jwettaq dawn il-kompiti. Għalhekk, pereżempju, il-Kunsill għandu s-setgħa li jagħti direzzjonijiet ġenerali vinkolanti fil-qasam tal-ġestjoni tan-negozju, minkejja li juża din is-setgħa mill-inqas possibbli.

Il-Kunsill għandu jkun responsabbli għar-reklutaġġ, l-għażla u t-taħriġ ta’ uffiċjali ġudizzjarji u ġudizzjarji. Huwa għandu jwettaq dawn il-kompiti f’konsultazzjoni mill-qrib mal-bordijiet tal-qorti. Il-Kunsill għandu vot importanti fil-ħatra ta’ membri fuq dawn il-bordijiet.

Ir-rwol tal-Kunsill fil-qasam tal-ġustizzja huwa li jippromwovi l-applikazzjoni uniformi tal-liġi u li jżid il-kwalità legali. Minħabba r-rabta mal-kontenut tal-ġurisprudenza, hija ma għandhiex setgħat vinkolanti.

Il-Kunsill għandu wkoll funzjoni konsultattiva ġenerali. Hija tagħti parir lill-gvern dwar leġiżlazzjoni ġdida li għandha impatt fuq il-ġurisprudenza. Huma għandhom ikunu soġġetti għal konsultazzjoni kostanti mal-kunsilli tal-qrati.

Għalkemm il-Kunsill għandu setgħat formali, ir-relazzjoni bejn il-Kunsill u l-qrati m’għandhiex titqies bħala relazzjoni ġerarkika. L-għan ewlieni tagħha huwa li tappoġġa l-qrati fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. Biex iwettaq dawn il-kompiti kif xieraq, il-Kunsill ikollu konsultazzjonijiet regolari mal-Presidenti tal-Qrati, id-Diretturi, il-Presidenti tas-Setturi u l-Kulleġġ tad-Delegati (korp konsultattiv magħmul minn rappreżentanti tal-qrati).

Tipi ta’ qrati — deskrizzjoni qasira

Qrati

L-Olanda hija maqsuma f’ 11 arrondissements, li kull waħda minnhom għandha l-qorti tagħha. Hemm għadd ta’ insedjamenti distrettwali f’kull qorti. Il-Qorti għandha tinkludi minimu ta’ erba’ setturi. Dan jinkludi, fil-każijiet kollha, is-setturi amministrattivi, ċivili, kriminali u tal-canton. Il-familja u ż-żgħażagħ ta’ spiss jaqgħu taħt settur separat, kif kultant jiġri fil-każ ta’ ċittadini barranin. Hija l-amministrazzjoni tal-qorti li għandha tiddeċiedi.

Setturi

Distrett

Għaċ-ċittadini ordinarji, huwa relattivament faċli li l-każ tagħhom jiġi ttrattat fis-settur tal-canton. It-trattament f’dan is-settur ifisser li għandhom jitħallew jippromwovu l-każ tagħhom stess u mhux li jinvolvu avukat li jirrappreżentahom fi proċedimenti legali. Fil-qasam tal-liġi ċivili, il-Kantonrechter tittratta l-kera, il-kera u l-każijiet tax-xogħol kollha, kif ukoll tilwim dwar talbiet sa EUR 25 000.

F’materji kriminali, l-imħallef kantonali jittratta biss każijiet kriminali minuri (reati). Ħafna drabi dawn ikunu każijiet fejn il-pulizija jew il-prosekutur ikunu pproponew soluzzjoni. Jekk l-akkużat jirrifjuta li jaċċetta l-proposta, il-każ ikun quddiem l-imħallef kantonali. Il-Kantonrechter (il-Qorti Kantonali) normalment jiddeċiedi dwar il-kwistjoni immedjatament wara s-seduta ta’ smigħ.

Liġi kriminali

L-imħallfin fis-settur tal-ġustizzja kriminali jittrattaw il-każijiet kriminali kollha li ma jiġux quddiem l-imħallef kantonali. It-trattament jista’ jkun fi kmamar singoli jew f’diversi kmamar bi tliet imħallfin. Iċ-ċejmber tittratta l-każijiet aktar ikkumplikati u l-każijiet kollha li għalihom il-prosekutur pubbliku jeħtieġ aktar minn sena priġunerija.

Liġi ċivili/familja

Is-settur tal-ġustizzja ċivili jittratta wkoll każijiet mhux speċifikament allokati lill-imħallef kantonali. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, imħallef wieħed f’dawn il-każijiet huwa mħallef, iżda hemm kmamar multipli bi tliet imħallfin biex jittrattaw il-każijiet aktar ikkumplikati. Għadd ta’ qrati għandhom settur separat għall-familja u ż-żgħażagħ: dan huwa l-każ meta tali każijiet iseħħu ta’ spiss.

Il-liġi amministrattiva

F’biss ftit eċċezzjonijiet, it-tilwim amministrattiv għandu jkun dejjem quddiem il-qorti; f’ħafna każijiet, il-proċedimenti amministrattivi huma preċeduti minn proċedura ta’ appell amministrattiv quddiem l-awtoritajiet amministrattivi. Normalment dawn il-każijiet għandhom ikunu għall-imħallef uniku, iżda wkoll f’dan il-każ il-qorti tista’ tiddeċiedi li tinnomina tliet imħallfin bħala każ kumpless jew każ li jinvolvi kwistjonijiet fundamentali. Jekk il-qorti in kwistjoni ma jkollhiex settur separat biex tittratta l-affarijiet ta’ stranġiera, dawn jiġu trattati mil-liġi amministrattiva jew minn dipartiment tagħha. L-azzjoni f’każijiet ta’ servizzi ċivili u każijiet li jikkonċernaw is-sigurtà soċjali hija kwistjoni ta’ korp ta’ appell speċjalizzat — is-Centrale Raad van Beroep — u, f’ħafna każijiet oħra, quddiem l-Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (id-Diviżjoni tal-Liġi Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat).

Qrati

Arrondissements tqassmu fi gruppi f’erba’ distretti, iż-żoni tal-operazzjoni tal-erba’ qrati: L-Aja u Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden u s-Hertogenbosch. Fil-qasam tal-ġustizzja kriminali u ċivili, l-imħallfin tal-qrati jittrattaw esklużivament il-kawżi fejn ikun sar appell kontra s-sentenza ta’ qorti. Il-Qorti teżamina mill-ġdid il-fatti tal-każ u tasal għall-konklużjonijiet tagħha stess. F’ħafna każijiet, id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tista’ tiġi kkontestata billi tappella quddiem il-Hoge Raad der Nederlanden (il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi). Minbarra l-kawżi kriminali u ċivili, il-qorti tisma’ l-appelli kollha kontra l-valutazzjonijiet tat-taxxa.

Qrati speċjali

Is-Centrale Raad van Beroep hija korp ta’ appell li jittratta prinċipalment każijiet ta’ servizz pubbliku u kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali. F’dawn l-oqsma, hija l-qorti suprema. Is-Centrale Raad van Beroep hija stabbilita f’Utrecht.

Il-College van Beroep voor het bedrijfsleven (College van Beroep voor het bedrijfsleven) huwa kulleġġ amministrattiv speċjali li jirregola t-tilwim fil-qasam tal-liġi amministrattiva soċjoekonomika. Barra minn hekk, il-Kulleġġ huwa l-Korp tal-Appell għal ċerti Atti, bħall-Att dwar il-Kompetizzjoni u t-Telecommunicatiewet. Il-Kulleġġ jinsab fl-Aja.

Il-Qorti Suprema

Il-Hoge Raad der Nederlanden (il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi), stabbilita f’The Hague, teżamina jekk il-qorti inferjuri applikatx il-liġi b’mod korrett fit-teħid tad-deċiżjoni tagħha. Il-fatti tal-każ, kif stabbiliti mill-qorti inferjuri, ma għadhomx miftuħa għad-diskussjoni. L-appell fil-kassazzjoni għandu rwol importanti fil-promozzjoni tal-unità legali.

Databases legali

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-organizzazzjoni ġudizzjarja fin-Netherlands.

Il-ġurisprudenza tinsab f’bażi ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadata legali waħda.

L-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa bla ħlas.

Links Relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-ġurisprudenza


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 11/12/2019