Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravosudni sustavi država članica - Nizozemska

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Na ovoj stranici nalazi se pregled pravosudnog sustava u Nizozemskoj.


Organizacija Pravosuđe – pravni sustavi

Upravljanje sudovima

Vijeće je dio pravosudnog sustava, ali ono nije samo po sebi pravo. Vijeće je preuzelo odgovornost za niz zadaća ministra pravosuđa. Te zadaće upravljanja uključuju raspodjelu financijskih sredstava, nadzor nad financijskim upravljanjem, ljudske resurse, IKT i stanovanje. Vijeće podupire sudove u izvršavanju njihovih zadaća u tim područjima. Osim toga, uloga Vijeća je poboljšati kvalitetu pravosudnog sustava i savjetovati se o novom zakonodavstvu koje utječe na pravosuđe. Osim toga, Vijeće djeluje kao glasnogovornik sudske prakse u socijalnoj i političkoj raspravi. Zadaće Vijeća odnose se na vođenje poslovanja (u najširem smislu riječi), proračunska pitanja i kvalitativne aspekte sudske prakse.

Vijeće ima središnju ulogu u pripremi, provedbi i odgovornosti financiranja pravosudnog sustava. Financiranje se temelji na sustavu mjerenja radnog opterećenja kojim upravlja Vijeće. Potiče razvoj operativnih postupaka za svakodnevno upravljanje sudovima i prati taj proces. Njegove su posebne zadaće ljudski resursi, stanovanje, informacijske i komunikacijske tehnologije i vanjski poslovi. Vijeće ima niz službenih pravnih ovlasti koje mu omogućuju izvršavanje tih zadaća. Tako je Vijeće, na primjer, ovlašteno davati obvezujuće opće upute u području poslovnog upravljanja, iako se koristi što je moguće manje.

Vijeće je odgovorno za zapošljavanje, odabir i osposobljavanje pravosudnih i sudskih službenika. On obavlja te zadaće uz blisko savjetovanje s odborima sudova. Vijeće ima važan glas u imenovanju članova tih odbora.

Uloga Vijeća u području kvalitete pravosuđa jest promicanje ujednačene primjene prava i povećanje pravne kvalitete. Zbog povezanosti sa sadržajem sudske prakse nema nikakve obvezujuće ovlasti.

Vijeće ima i opću savjetodavnu funkciju. Savjetuje vladu o novom zakonodavstvu koje utječe na sudsku praksu. Oni podliježu stalnom savjetovanju s vijećima sudova.

Iako Vijeće ima formalne ovlasti, odnos između Vijeća i sudova ne bi se trebao smatrati hijerarhijskim odnosom. Njegov je glavni cilj poduprijeti sudove u izvršavanju njihovih zadaća. Za pravilno obavljanje tih zadaća Vijeće održava redovita savjetovanja s predsjednicima sudova, direktora, sektorskih predsjednika i Kolegija izaslanika (savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika sudova).

Vrste sudova – kratak opis

Sudovi

Nizozemska je podijeljena na 11 arrondissements, od kojih svaki ima svoj sud. Postoji nekoliko okružnih naselja na svakom sudu. Sud se sastoji od najmanje četiri sektora. To uključuje, u svim slučajevima, administrativne, građanske, kriminalne i kantorne sektore. Obitelj i mladi često su obuhvaćeni zasebnim sektorom, kao što je ponekad slučaj sa stranim državljanima. O tome odlučuje uprava suda.

Sektori

Okrug

Za obične je građane relativno jednostavno da se njihov slučaj odnosi na kantonov sektor. Liječenje u ovom sektoru znači da bi im se trebalo dopustiti da promiču vlastiti predmet i da ne uključuju odvjetnika koji ih zastupa u sudskim postupcima. U području građanskog prava Kantonrechter obrađuje sve predmete o najmu, najmu i radu, kao i sporove u vrijednosti do 25 000 eura.

U kaznenim stvarima kantonalni sudac bavi se samo lakšim kaznenim djelima. To su često slučajevi u kojima je policija ili državni odvjetnik predložili nagodbu. Ako optuženik odbije prihvatiti prijedlog, predmet će biti pred kantonalnim sucem. Kantonrechter (kantonalni sud) obično o tome odlučuje odmah nakon saslušanja.

Kazneno pravo

Suci u sektoru kaznenog pravosuđa razmatraju sve kaznene predmete koji ne dolaze pred kantonalni sudac. Liječenje može biti u samo jednom domu ili u više komora s tri suca. Više komora bavi se složenijim predmetima i svim slučajevima za koje državni odvjetnik zahtijeva više od jedne godine zatvora.

Građansko pravo/obitelj

Sektor građanskog pravosuđa također se bavi predmetima koji nisu posebno dodijeljeni kantonalnom sucu. U većini slučajeva sudac pojedinac u tim predmetima je sudac, ali postoji više komora sa troje sudaca koji se bave složenijim predmetima. Određeni broj sudova ima zaseban sektor za obitelj i mladež: to je slučaj kada se takvi slučajevi često događaju.

Upravno pravo

U samo nekoliko iznimaka upravni sporovi trebali bi uvijek biti pred sudom; u mnogim slučajevima upravnom postupku prethodi upravni žalbeni postupak pred upravnim tijelima. Obično ti slučajevi trebaju biti za suca pojedinca, ali i u tom slučaju sud može odlučiti da će tri suca imenovati složenim slučajem ili predmetom koji uključuje temeljna pitanja. Ako predmetni sud nema poseban sektor za poslove stranca, o njima odlučuje upravno pravo ili odjel. Djelovanje u području javnih službi i predmetima koji se odnose na socijalnu sigurnost predmet je specijaliziranog žalbenog tijela – Centrale Raad van Beroep – i, u većini drugih slučajeva, pred Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Odjel za upravne sporove Državnog vijeća).

Sudovi

U četiri okruga, područja djelovanja četiriju sudova podijeljena su u četiri područja: Den Haag i Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden and s-Hertogenbosch. U području kaznenog i građanskog pravosuđa, suci sudova odlučuju isključivo o žalbama protiv presude suda. Sud ponovno razmatra činjenice predmeta i dolazi do vlastitih zaključaka. U većini slučajeva odluka žalbenog suda može se osporavati pred Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske). Uz kaznene i građanske parnice, sud se bavi svim žalbama protiv poreznih rješenja.

Posebni sudovi

Centrale Raad van Beroep žalbeno je tijelo koje se uglavnom bavi predmetima povezanima s građanskim službama i socijalnim osiguranjem. Na tim područjima najviši je sud. Centrale Raad van Beroep (Središnje žalbeno vijeće) osnovan je u Utrechtu.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (College van Beroep voor het bedrijfsleven) posebna je upravna škola koja odlučuje o sporovima u području društveno-gospodarskog upravnog prava. Osim toga, Kolegij je Žalbeno tijelo za određene akte, poput Zakona o tržišnom natjecanju i Telecommunicatieweta. Sjedište Kolegija nalazi se u Haagu.

Vrhovni sud

Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske), sa sjedištem u Haagu, ispituje je li niži sud pravilno primijenio pravo prilikom donošenja svoje odluke. Činjenično stanje, kako ga je utvrdio niži sud, više nije otvoreno za raspravu. Žalba u kasacijskom postupku ima važnu ulogu u promicanju pravne jedinice.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorupravosudne organizacije u Nizozemskoj.

Sudska praksa može se pronaći u jedinstvenoj Poveznica se otvara u novom prozorupravnoj bazi podataka.

Je li pristup pravnim bazama podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSudska praksa


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2019