Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen - Roemenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke instanties in Roemenië.


Organisatie van de rechtspraak – gerechtelijk systeem

De beginselen, structuur en organisatie van het Roemeense gerechtelijke systeem zijn vastgelegd in de Roemeense Grondwet en in Wet nr. 304/2004 op de rechterlijke organisatie.

De rechterlijke organisatie wordt gevormd door de volgende rechtbanken:

 • het Hof van Cassatie;
 • de gerechtshoven;
 • de rechtbanken;
 • de gespecialiseerde rechtbanken;
 • de districtsrechtbanken;
 • de militaire rechtbanken.

Hiërarchie van de rechtbanken

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hof van Cassatie fungeert als het Roemeense Hooggerechtshof. Het waarborgt dat het recht eenvormig wordt uitgelegd en toegepast door de overige rechtbanken.

 • De 15 gerechtshoven treden op als beroepsinstantie voor zowel gewone als gespecialiseerde rechtbanken.
 • De 42 rechtbanken zijn aanwezig in alle gewesten en in Boekarest; over het algemeen zijn zij gevestigd in de hoofdstad van ieder gewest.
 • De 4 gespecialiseerde rechtbanken doen dienst als afzonderlijke rechtbanken voor jeugd- en familiezaken (1) en voor handelszaken (3).
 • Onder de rechtbanken vallen 176 districtsrechtbanken.

Soorten rechtbanken - korte beschrijving

Onder elk van de 42 rechtbanken vallen meerdere lagere rechtbanken.

Alle 176 werkzame rechtbanken zijn ingedeeld naar gewesten en naar de districten in Boekarest.

Iedere rechtbank wordt geleid door een president met beheersbevoegdheden. De gespecialiseerde secties van rechtbanken worden geleid door de president van de sectie. Bij iedere rechtbank besluit een beheerscomité over de algemene bestuurlijke kwesties betreffende de rechtbank.

De militaire rechtspraak bestaat uit 4 militaire rechtbanken, de regionale militaire rechtbank in Boekarest en het militair gerechtshof Boekarest. Iedere militaire rechterlijke instantie heeft de status van een militaire eenheid.

 • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de Magistratuur is het orgaan dat krachtens de Grondwet de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waarborgt. Daarnaast garandeert de raad dat rechters en officieren van justitie bij de uitoefening van hun functie de wet eerbiedigen, evenals de standaarden voor competentie en de professionele ethische normen.
 • Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie ondersteunt de correcte werking van het rechtssysteem, zorgt ervoor dat de rechtspraak naar behoren als overheidsdienst functioneert en beschermt de rechtsorde en de rechten en vrijheden van burgers.

Juridische databanken

De volgende juridische databanken zijn online toegankelijk:

Is de toegang tot de databank gratis?

Ja, de toegang tot de databank is kosteloos.

Relevante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Organisatie van justitie – Roemenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zoek de bevoegde rechtbank


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 10/02/2016