Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systém soudní moci v členských státech - Skotsko

V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tento oddíl nabízí přehled soustavy soudů ve Skotsku.


Organizace soudnictví – soustava soudů

Ve Spojeném království jsou tři soudní jurisdikce: pro Anglii a Wales, pro Skotsko a pro Severní Irsko.

Správa soudů

Za správu soudů ve Skotsku odpovídá Odkaz se otevře v novém okně.Skotská soudní služba (Scottish Court Service). Skotská soudní služba (SCS) je nezávislý subjekt, kterému předsedá Lord President, nejvyšší soudce ve Skotsku.

Druhy a hierarchie soudů – stručný popis hlavních soudů

Soudy ve Skotsku jsou uspořádány takto:

Řízení probíhající u trestních soudů se dělí na „závažná“ (solemn – nejvážnější případy projednávané před porotou) a „zkrácená“ (summary – méně závažné případy rozhodované samosoudcem).

V čele High Court of Justiciary je Lord Justice General, což je zároveň Lord President. Jde o nejvyšší trestní soud v zemi, který projednává nejzávažnější případy, jako jsou vraždy nebo znásilnění. Jde rovněž o konečný odvolací soud v trestněprávních věcech.

Většinu trestních věcí, závažných i méně závažných (solemn i summary), projednává soud Sheriff Court a méně závažné (summary) věci projednává soud Justice of the Peace court. Posledně zmíněný soud tvoří smírčí soudci (což jsou laičtí soudci zasedající spolu s kvalifikovaným právníkem, nebo stipendiary magistrates – placení soudci s právním vzděláním).

Občanské soudy projednávají věci nejrůznější povahy a řeší spory, jako je vymáhání dluhů, rodinné a obchodní spory. Nejvyšším občanským soudem ve Skotsku je Court of Session. Má vnější komoru, která se zabývá řízením od začátku před případnými opravnými prostředky, a vnitřní komoru, která projednává především opravné prostředky. Vrchním soudcem je Lord President.

Opravné prostředky ohledně právních otázek lze podat k soudu Supreme Court of the United Kingdom.

Sheriff courts mohou projednávat podobné věci jako Court of Session, ale zároveň vedou zjednodušená řízení pro věci do hodnoty 5 000 GBP, kde se nevyžaduje pomoc právního zástupce.

Podrobnější informace o soudech ve Skotsku lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Skotské soudní služby – Scottish Court Service.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Court Service, Odkaz se otevře v novém okně.skotská vláda


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/05/2020