Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συστήματα απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη - Σκωτία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Σκωτίας.


Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα: της Αγγλίας και Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Στη Σκωτία, υπεύθυνη για τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Court Service). Η Δικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (SCS) είναι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, του οποίου προΐσταται ο Lord President, ο ανώτατος δικαστής της Σκωτίας.

Είδη και ιεράρχηση των δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή των κύριων δικαστηρίων

Η οργάνωση των διαφόρων δικαστηρίων της Σκωτίας έχει ως εξής:

Η διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια διακρίνεται σε «επίσημη» (οι σοβαρότερες υποθέσεις για τις οποίες διεξάγεται δίκη με ενόρκους) και «συνοπτική» (λιγότερο σοβαρές υποθέσεις που εκδικάζονται από έναν μόνο δικαστή).

Επικεφαλής του High Court of Justiciary είναι ο Lord Justice General, ο οποίος ασκεί επίσης καθήκοντα προέδρου (Lord President). Πρόκειται για το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας, το οποίο εκδικάζει τις σοβαρότερες υποθέσεις, όπως δολοφονίες και βιασμούς. Λειτουργεί επίσης ως ανώτατο ποινικό εφετείο.

Η πλειονότητα των ποινικών υποθέσεων, τόσο επίσημων όσο και συνοπτικών, εκδικάζεται από το Sheriff Court και οι λιγότερο σοβαρές συνοπτικές υποθέσεις εκδικάζονται από το Justice of the Peace court (ειρηνοδικείο). Το ειρηνοδικείο αποτελείται από ειρηνοδίκες (οι οποίοι είναι είτε μη επαγγελματίες δικαστές που εκδικάζουν επικουρούμενοι από εμπειρογνώμονα με νομική κατάρτιση είτε έμμισθοι δικαστικοί με την απαιτούμενη από τον νόμο κατάρτιση).

Τα αστικά δικαστήρια εκδικάζουν ευρύ φάσμα υποθέσεων, μεταξύ άλλων, την είσπραξη οφειλών, οικογενειακές υποθέσεις, καθώς και εμπορικές υποθέσεις. Το Court of Session είναι το ανώτατο αστικό δικαστήριο της Σκωτίας. Υποδιαιρείται σε Outer House, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, και σε Inner House, το οποίο εκδικάζει κατά κύριο λόγο εφέσεις. Ο κύριος δικαστής είναι ο Lord President (πρόεδρος).

Αναίρεση για νομικά ζητήματα μπορεί να γίνει στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα sheriff courts ασχολούνται με υποθέσεις παρόμοιες με αυτές που εκδικάζει το Court of Session, προβλέπουν, όμως, επίσης απλοποιημένες διαδικασίες για υποθέσεις με αντικείμενο αξίας μέχρι 5.000 λίρες Αγγλίας, όπου δεν απαιτείται η παράσταση νομικών αντιπροσώπων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στη Σκωτία στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας .

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Court Service), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚυβέρνηση της Σκωτίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020