Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen - Slovenië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Sloveens

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rechterlijke organisatie in Slovenië.


Organisatie van justitie – rechtssystemen

Alle rechtbanken van de Republiek Slovenië zijn gewone rechtbanken en zij handelen in overeenstemming met de beginselen van de grondwet, hun onafhankelijkheid en de regel van de wet.

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

Het geïntegreerde rechtbanksysteem bestaat uit algemene en gespecialiseerde rechtbanken.

  • Rechtbanken met algemene rechtsbevoegdheid zijn de 44 plaatselijke rechtbanken, de 11 arrondissementsrechtbanken, de 4 gerechtshoven en het Hooggerechtshof.
  • Tot de gespecialiseerde rechtbanken behoren drie rechtbanken voor arbeidszaken en één rechtbank voor arbeidszaken en sociale zaken en een gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (die arbeidsgerelateerde zaken en socialeverzekeringsgeschillen behandelen) en de administratieve rechtbank, die juridische bescherming biedt bij administratieve zaken en de status van hogere rechtbank heeft.

Het openbaar ministerie neemt een belangrijke plaats in in het rechtssysteem, omdat het een onafhankelijke overheidsdienst is die echter ook deel uitmaakt van de uitvoerende macht. De procureur-generaal wordt benoemd door het nationaal parlement.

Het Constitutioneel Hof is de hoogste juridische autoriteit voor de bescherming van de grondwet, de wet, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het heeft de macht de rechtshandelingen van de wetgevende macht nietig te verklaren door een wet of een deel van een wet in te trekken (terzijde te schuiven).

Constitutionele rechters worden benoemd door het nationaal parlement, op voorstel van de president van de Republiek. Er worden negen rechters gekozen voor een periode van negen jaar, zonder de mogelijkheid van een nieuwe termijn. Geen enkel staatsorgaan is bevoegd om invloed uit te oefenen op het werk of de uitspraken van de rechters van het Constitutioneel Hof, de gespecialiseerde en de algemene rechtbanken.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie over de rechtbanken in Slovenië vindt u op de De link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechterlijke instanties


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 02/11/2016