Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtelijke systemen - Slowakije

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Slowaaks rechtsstelsel.


Organisatie van justitie – rechtssystemen

Rechtspleging

In Slowakije berust de rechterlijke macht bij gewone rechtbanken en het grondwettelijk hof van de Republiek Slowakije.

In Slowakije wordt recht gesproken door onafhankelijke en onpartijdige rechtbanken. Op alle niveaus zijn de rechtbanken gescheiden van andere staatsorganen.

De presidenten van de rechtbanken organiseren de rechtspleging.

Beheer van de rechtbanken

In Slowakije worden rechtbanken op de door de wet bepaalde wijze beheerd door het Slowaakse ministerie van Justitie en de president van de betrokken rechtbank, die ook de wettelijke vertegenwoordiger van die rechtbank is. De rechtbank wordt bovendien ook beheerd door een administratieve directeur, die binnen de grenzen van de wet optreedt.

Soorten rechtbanken – korte beschrijving

Gewone rechtbanken

 • districtsrechtbanken (54)
 • regionale rechtbanken (8)
 • het hooggerechtshof van de Republiek Slowakije
 • de speciale strafrechtbank

Hiërarchie tussen rechtbanken

Ingevolge wet nr. 757/2004 Coll. inzake de rechterlijke organisatie en tot wijziging van bepaalde andere wetten:

 1. districtsrechtbanken behandelen civiele en strafzaken in eerste aanleg, tenzij de procesregels anders bepalen;
 2. districtsrechtbanken behandelen verkiezingszaken wanneer een speciale wet dit voorschrijft;
 3. regionale rechtbanken behandelen in tweede aanleg civiele en strafzaken die in eerste aanleg door een districtsrechtbank zijn behandeld;
 4. in de procesregels wordt bepaald voor welke civiele en strafzaken de regionale rechtbanken in eerste aanleg bevoegd zijn;
 5. bestuursrechtelijke zaken worden in eerste aanleg door een regionale rechtbank behandeld, tenzij de wet anders voorschrijft;
 6. regionale rechtbanken doen ook uitspraak in andere zaken wanneer dit bij wet is bepaald (bv. wet nr. 166/2003 Coll. inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen ongeoorloofd gebruik van informatietechnologie en tot wijziging van bepaalde wetten; de wet op bescherming tegen afluisteren);
 7. het hooggerechtshof behandelt:
  • gewoon hoger beroep tegen uitspraken van regionale rechtbanken en de speciale strafrechtbank;
  • bijzonder hoger beroep tegen uitspraken van districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale strafrechtbank en het hooggerechtshof zelf;
  • bevoegdheidsconflicten tussen organen van de rechterlijke en de uitvoerende macht;
  • zaken waarin verwijzing naar een andere dan de bevoegde rechter wordt gevorderd, wanneer de procesregels dat bepalen;
  • andere zaken waarvoor de wet of een internationaal verdrag behandeling door het hooggerechtshof voorschrijft.

Het hooggerechtshof toetst rechterlijke uitspraken in afgedane zaken.

Het hooggerechtshof bevordert ook een uniforme interpretatie en consistente toepassing van wetten en andere algemeen verbindende voorschriften middels:

 • de eigen beslissingen;
 • het aannemen van opinies gericht op een uniforme interpretatie van wetten en andere algemeen verbindende voorschriften;
 • de publicatie van belangwekkende beslissingen van het hof in een jurisprudentiebundel en van belangrijke rechtmatige uitspraken van de andere Slowaakse gerechten.

Juridische gegevensbanken

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaakse ministerie van Justitie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Slowaakse ministerie van Justitie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/03/2019