Justiční vzdělávání

Obnovit

Úsilí vyvíjené již několik let v oblasti přeshraniční justiční spolupráce jak v občanskoprávních, tak trestních věcech prokázalo, že rozvoj vzájemného pochopení a důvěry mezi právníky je nutným předpokladem řádného provádění evropských právních nástrojů, které zaručují práva občanů a podniků.

Evropské justiční vzdělávání je důležitým prostředkem posílení vzájemného pochopení. Týká se všech právnických povolání (profesí) a všech evropských právních nástrojů.


Justiční vzdělávání

Lisabonská smlouva poprvé poskytuje Evropské unii Odkaz se otevře v novém okně.právní základ pro soustředěný postup v oblasti evropského justičního vzdělávání jak v trestním, tak v občanském právu.

Členské státy přesto nadále nesou za justiční přípravu prvotní odpovědnost.

Tuto stránku „evropského justičního vzdělávání“ tudíž postupně obohatí příspěvky členských států, Evropské komise a právnických profesí.

Zatím tato rubrika seznamuje se současným stavem v podobě:


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 05/06/2013