Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Obiteljsko uzdržavanje

Ako želite zatražiti uzdržavanje, primjerice tako da od roditelja koji ne živi s djetetom tražite mjesečno plaćanje za skrb o djetetu, Pravo EU-a omogućuje vam da se obratite sudu svoje zemlje za utvrđivanje obveze dužnika da plaća uzdržavanje i za određivanje iznosa uzdržavanja. Takva sudska odluka bit će priznata u drugim državama članicama Europske unije.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Pravila od lipnja 2011.

Od 18. lipnja 2011. primjenjuju se nova pravila o pitanjima uzdržavanja. Osobi s pravom na uzdržavanje i dalje je osigurana pravna zaštita tako što joj je omogućeno da tuži dužnika pred sudom vlastite države. Osim toga, u većini se slučajeva Haškim protokolom iz 2007. utvrđuje pravo primjenjivo na obveze uzdržavanja, a sve sudske odluke o uzdržavanju koje su donijeli sudovi država članica slobodno kruže u Europskoj uniji te mogu biti izvršene u svim državama članicama bez dodatnih formalnosti. Naposljetku, osobe s pravom na uzdržavanje i dužnici imaju pravo na administrativnu pomoć koju nude države članice.

Pravila se primjenjuju u svih 27 država članica EU-a, uključujući Dansku, na temelju sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Međutim, Danska ne primjenjuje neka pravila, i to posebno pravilo o primjenjivom pravu i suradnji među središnjim tijelima.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u području građanskog pravosuđa postupci koji su u tijeku i postupci pokrenuti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se provoditi na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina može se i dalje birati u internetskim (dinamičnim) obrascima za potrebe tih postupaka.

Osim toga, Uredbom je predviđeno da se upravna tijela mogu smatrati sudovima za potrebe postupaka povezanih s uzdržavanjem. Popis tih tijela dostupan je ovdje PDF (288 Kb) hr.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima. Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima izradila je Smjernice o upotrebi priloga u okviru Uredbe o uzdržavanju dostupne na 23 jezika.

Kad sredstva za uzdržavanje mora dati osoba ili kad idu u korist osobe koja živi u državi koja nije članica EU-a, Konvencija o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugih oblika obiteljskog uzdržavanja i Protokol o pravu primjenljivom na obveze uzdržavanja mogu vam pomoći pri naplati tražbina za uzdržavanje u državama koje nisu članice EU-a, a koje su ugovorne stranke tih međunarodnih instrumenata. Konvencija je stupila na snagu za EU u odnosu na treće zemlje koje su stranke te Konvencije 1. kolovoza 2014.

Neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje

Radi olakšavanja praktične provedbe Uredbe o uzdržavanju i učinkovitog ostvarivanja građanskih prava u cijelom EU-u, Europska pravosudna mreža razvila je u građanskim i trgovačkim stvarima neobvezni standardni obrazac za izvješće o dugu za uzdržavanje.

Cilj je tog neobveznog obrasca olakšati povrat duga za uzdržavanje, a dostupan je na 23 jezika. Obrascu je priložen praktični vodič s uputama za ispunjavanje. Obrazac je dostupan u sljedećim oblicima: PDF PDF (1048 Kb) hr i XLS Excel (403 Kb) hr.

Posljednji put ažurirano: 13/01/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.