Obiteljsko uzdržavanje

Ako želite zatražiti uzdržavanje, primjerice tako da od roditelja koji ne živi s djetetom tražite mjesečno plaćanje za skrb o djetetu, Pravo EU-a omogućuje vam da se obratite sudu svoje zemlje za utvrđivanje obveze dužnika da plaća uzdržavanje i za određivanje iznosa uzdržavanja. Takva sudska odluka bit će priznata u drugim državama članicama Europske unije.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Pravila od lipnja 2011.

Od 18. lipnja 2011. primjenjuju se nova pravila o pitanjima uzdržavanja. Osobi s pravom na uzdržavanje i dalje je osigurana pravna zaštita tako što joj je omogućeno da tuži dužnika pred sudom vlastite države. Osim toga, u većini se slučajeva Haškim protokolom iz 2007. utvrđuje pravo primjenjivo na obveze uzdržavanja, a sve sudske odluke o uzdržavanju koje su donijeli sudovi država članica slobodno kruže u Europskoj uniji te mogu biti izvršene u svim državama članicama bez dodatnih formalnosti. Naposljetku, osobe s pravom na uzdržavanje i dužnici imaju pravo na administrativnu pomoć koju nude države članice.

Pravila se primjenjuju u svih 27 država članica EU-a, uključujući Dansku, na temelju sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Međutim, Danska ne primjenjuje neka pravila, i to posebno pravilo o primjenjivom pravu i suradnji među središnjim tijelima.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u području građanskog pravosuđa postupci koji su u tijeku i postupci pokrenuti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se provoditi na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina može se i dalje birati u internetskim (dinamičnim) obrascima za potrebe tih postupaka.

Osim toga, Uredbom je predviđeno da se upravna tijela mogu smatrati sudovima za potrebe postupaka povezanih s uzdržavanjem. Popis tih tijela dostupan je ovdje PDF (288 Kb) hr.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima. Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima izradila je Smjernice o upotrebi priloga u okviru Uredbe o uzdržavanju dostupne na 23 jezika.

Kad sredstva za uzdržavanje mora dati osoba ili kad idu u korist osobe koja živi u državi koja nije članica EU-a, Konvencija o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugih oblika obiteljskog uzdržavanja i Protokol o pravu primjenljivom na obveze uzdržavanja mogu vam pomoći pri naplati tražbina za uzdržavanje u državama koje nisu članice EU-a, a koje su ugovorne stranke tih međunarodnih instrumenata. Konvencija je stupila na snagu za EU u odnosu na treće zemlje koje su stranke te Konvencije 1. kolovoza 2014.

Neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje

Radi olakšavanja praktične provedbe Uredbe o uzdržavanju i učinkovitog ostvarivanja građanskih prava u cijelom EU-u, Europska pravosudna mreža razvila je u građanskim i trgovačkim stvarima neobvezni standardni obrazac za izvješće o dugu za uzdržavanje.

Cilj je tog neobveznog obrasca olakšati povrat duga za uzdržavanje, a dostupan je na 23 jezika. Obrascu je priložen praktični vodič s uputama za ispunjavanje. Obrazac je dostupan u sljedećim oblicima: PDF PDF (1048 Kb) hr i XLS Excel (403 Kb) hr.

Neobvezni standardni obrazac za sporazumni dogovor

Kako bi se olakšala provedba Uredbe o uzdržavanju i učinkovita prekogranična naplata tražbina za uzdržavanje, Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima izradila je (neobvezni) standardni obrazac za sporazumni dogovor.

Sporazumno rješavanje spora omogućuje da se izbjegne intervencija suda i/ili postupak izvršenja. Može olakšati da se spriječe dugotrajni i složeni postupci. Ovaj obrazac poslužit će središnjim tijelima da olakšaju sporazumni dogovor između stranaka i da se prevladaju jezične prepreke u cilju dobrovoljnog plaćanja tražbina za uzdržavanje. Obrazac je dostupan na 23 jezika. Dostupan je u sljedećim formatima: PDF PDF (144 Kb) hr

Posljednji put ažurirano: 09/12/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.