Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristojnost

Pravo Evropske unije lahko določi, katero sodišče je pristojno za odločanje v zadevi, kadar obe stranki v sporu začneta sodni postopek v različnih državah EU.


Na primer, po prometni nesreči, v katero sta bili vpleteni osebi, ki živita v Nemčiji in Franciji, se lahko zgodi, da tožita druga drugo za odškodnino v državi članici svojega stalnega prebivališča.

Pravo Evropske unije (EU) določa, katera sodišča katere države članice morajo obravnavati zadevo, da bi se izognili nasprotujočim se odločbam. Splošno pravilo je, da se osebo toži v državi, v kateri ima stalno prebivališče. V določenih primerih pa se lahko uporabijo tudi druga pravila o pristojnosti. Tako je lahko na primer stranka, ki ne izpolni pogodbe, tožena v kraju, kjer bi morala izpolniti zadevno obveznost (npr. v kraju, kamor bi morala dostaviti blago). Obstajajo posebna pravila za zaščito skupin, kot so potrošniki, delavci in zavarovanci.

Na področju družinskega prava obstajajo predpisi EU, ki določajo, kje se mora obravnavati spor v zvezi z razvezo zakonske zveze, starševsko odgovornostjo in preživljanjem.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Ko ste na podlagi pravil o sodni pristojnosti izbrali pravo državo članico, morate dejansko poiskati tudi pristojno sodišče.

Evropski pravosodni atlas za civilne zadeve vsebuje imena in naslove vseh sodišč držav članic, ki so pristojna za civilne in gospodarske zadeve (prvostopenjska, pritožbena sodišča itd.), ter geografska območja, na katerih so pristojna.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 08/10/2020