menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomioistuinten toimivalta

Joskus voi käydä niin, että riidan osapuolet käynnistävät samaa asiaa koskevan tuomioistuinkäsittelyn eri jäsenvaltioissa.


Esimerkiksi liikenneonnettomuuden osapuolina saattaa olla kaksi henkilöä, joista toinen asuu Saksassa ja toinen Ranskassa, ja he kumpikin nostavat omassa jäsenvaltiossaan vahingonkorvauskanteen toista vastaan.

Ristiriitaisten päätösten välttämiseksi voidaan unionin oikeuden perusteella määrittää, mikä tuomioistuin missä jäsenvaltiossa on toimivaltainen käsittelemään asian. Yleissääntö on, että henkilö pitäisi haastaa oikeuteen siinä valtiossa, jossa hänen kotipaikkansa on. Erityistapauksissa voidaan soveltaa myös vaihtoehtoisia toimivaltasääntöjä. Esimerkiksi sopimusvelvoitteiden laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa siinä paikassa, missä kyseinen velvoite oli määrä panna täytäntöön (esimerkiksi paikka, jonne ostetut tavarat olisi pitänyt toimittaa). Tiettyjen ryhmien, kuten kuluttajien, työntekijöiden ja vakuutuksenottajien, suojaamiseksi on erityissääntöjä.

Perheoikeudessa on unionin sääntöjä, joiden perusteella määritetään, missä avioeroa, lapsen huoltoa tai elatusvelvollisuutta koskevat riidat on käsiteltävä.

Lisätietoja saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Kun oikeuspaikka on määritetty tuomioistuinten toimivaltasääntöjen perusteella, on löydettävä toimivaltainen tuomioistuin.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa on siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten nimet ja osoitteet (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, muutoksenhakutuomioistuimet jne.) sekä niiden toimialue.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 11/04/2017