Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Joghatóság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: svéd.


A joghatóság a meghatározott területen biztosított igazságszolgáltatásra vonatkozó jogot és hatáskört jelenti. Ez magában foglalja a bíróságok személyekre, tulajdonra vagy eseményekre vonatkozó ügyek tárgyalására irányuló hatáskörét, és a beavatkozási jogkört, például személyek letartóztatására vagy vagyon lefoglalására.


Az Európai Unión (EU) belüli szabad mozgáshoz való jog, a tagállamok joghatóságának kiterjesztése felé mutató tendencia és az elmúlt évtizedekben bekövetkezett technológiai fejlődés következményeként egyre több az olyan eset, amikor ugyanazon tényállás kapcsán több tagállam is joghatósággal rendelkezik a nyomozásra és a büntetőeljárás lefolytatására.

Ha a tagállamok nem lennének kötelesek tájékoztatni egymást az olyan ügyekről, amelyek joghatósági összeütközéshez vezethetnek, vagy konzultálni egymással a joghatósági összeütközések rendezése érdekében, ez ahhoz vezethetne, hogy az eljárást nem abban a tagállamban folytatnák le, amely erre a leginkább alkalmas (például ha a vonatkozó bizonyítékok és a tanúk egy másik tagállamban találhatók), vagy különböző tagállamokban párhuzamos eljárások folynának.

E kockázatok enyhítése érdekében fogadták el 2009-ben a A link új ablakot nyit megjoghatósági összeütközésekről szóló kerethatározatot. E jogi aktus célja, hogy a büntetőeljárások lefolytatása tekintetében ösztönözze a tagállamok közötti szorosabb együttműködést:

  • az olyan helyzetek megelőzése érdekében, amikor ugyanazon személlyel szemben ugyanazon cselekmények miatt különböző tagállamokban párhuzamos büntetőeljárások vannak folyamatban, valamint
  • hogy közösen megoldást találjanak a párhuzamos büntetőeljárások hátrányos következményeinek elkerülésére.

A kerethatározat e célt oly módon kívánja elérni, hogy kötelező konzultációs eljárást vezet be azokban az ügyekben, amelyek kapcsán különböző tagállamokban párhuzamos büntetőeljárások vannak folyamatban. Ha a konzultációs eljárás keretében nem sikerül konszenzust elérni, az érintett tagállamok – adott esetben és az Eurojust hatáskörével összhangban – az Eurojust elé utalják az ügyet. A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy ennek a kerethatározatnak 2012. június 15-ig megfeleljenek.

E horizontális kerethatározat mellett, amely általában a büntetőeljárásra vonatkozik, számos uniós jogi aktus létezik még, amely joghatósági szabályokra és büntetőeljárások összehangolására vonatkozó különleges szabályokat tartalmaz: ilyen például A link új ablakot nyit mega szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló kerethatározat.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 22/01/2019