Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Příslušnost

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: bulharštinašpanělštinaněmčinaestonštinařečtinafrancouzštinachorvatštinalotyštinamaďarštinamaltštinapolštinaportugalštinarumunštinaslovenštinaslovinštinafinštinašvédština


Příslušnost označuje právo a pravomoc vykonávat spravedlnost v rámci vymezeného území. Zahrnuje to pravomoci zákonných soudů projednávat věci týkající se osob, majetku nebo událostí a pravomoc zasáhnout, například zatknout osobu nebo zabavit majetek.


V důsledku práva na volný pohyb v rámci Evropské unie (EU), tendence členských států rozšiřovat svou jurisdikci a technologického pokroku, který nastal v posledních desetiletích, existuje stále více situací, kdy několik členských států má pravomoc vyšetřovat a vést trestní řízení ve věci stejných skutkových událostí.

Kdyby členské státy nebyly povinny se vzájemně informovat o věcech, které by mohly vyvolat kompetenční spor, nebo se vzájemně konzultovat s cílem kompetenční spor vyřešit, mohlo by to vést k situacím, kdy řízení je zahájeno v členském státě, který by pro to nebyl nejvhodnější (například nacházejí-li se příslušné důkazy a svědci v jiném členském státě), nebo k vedení souběžných řízení v různých členských státech.

Ke zmírnění těchto rizik bylo koncem roku 2009 přijato Odkaz se otevře v novém okně.rámcové rozhodnutí o kompetenčních sporech. Cílem tohoto nástroje je prosazovat užší spolupráci mezi členskými státy, které vedou trestní řízení, s cílem:

  • předcházet situacím, kdy jsou proti totožné osobě vedena v různých členských státech souběžná trestní řízení ve věci stejných skutkových událostí, a
  • dohodnout se na řešení, aby se zabránilo negativním následkům způsobeným těmito souběžnými trestními řízeními.

Snahou rámcového rozhodnutí je dosáhnout tohoto cíle tím, že se stanoví povinné konzultace v případech, kdy jsou v různých členských státech vedena souběžná trestní řízení. Pokud konzultace nepovedou k dosažení konsenzu, zapojené členské státy předloží v příslušných případech věc Eurojustu, a to v souladu s jeho pravomocí. Členské státy měly přijmout opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 15. června 2012.

Kromě tohoto rámcového rozhodnutí, které se vztahuje na trestní řízení obecně, existuje řada nástrojů EU, které obsahují zvláštní pravidla pro předcházení kompetenčním sporům a jejich řešení, jako je například nedávno přijaté Odkaz se otevře v novém okně.rámcové rozhodnutí o boji proti organizované trestné činnosti.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 22/01/2019