Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nadležnost

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: rumunjskislovenskišvedski već su prevedeni.


Nadležnost se odnosi na pravo i ovlasti obavljanja sudbene dužnosti unutar određenog područja. To uključuje ovlasti sudova za odlučivanje o predmetima koji se odnose na osobe, imovinu ili događaje te ovlasti intervencije, kao što su uhićenja osoba ili zapljena imovine.


Zbog prava na slobodu kretanja unutar Europske unije (EU), sklonosti država članica prema proširivanju svoje nadležnosti te tehnološkog napretka tijekom posljednjih desetljeća, sve je više situacija u kojima nekoliko država članica ima nadležnost za provođenje istrage i kaznenog postupka na temelju istih činjenica.

Kada države članice ne bi bile dužne obavijestiti jedna drugu o slučajevima u kojima bi moglo doći do sukoba nadležnosti ili se ne bi međusobno savjetovale u cilju rješavanja sukoba nadležnosti, to bi moglo dovesti do vođenja postupka u državi članici koja nije najprimjerenija za to (npr. kada se relevantni dokazi i svjedoci nalaze u drugoj državi članici) ili do vođenja usporednih postupaka u različitim državama članicama.

Kako bi se ti rizici ublažili, 2009. donesena je Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o sukobu nadležnosti. Cilj je tog instrumenta promicanje bliskije suradnje između država članica pri vođenju kaznenih postupaka u svrhu:

  • sprječavanja situacija u kojima se protiv iste osobe vode usporedni sudski postupci u različitim državama članicama na temelju istih činjenica
  • iznalaženja rješenja kako bi se izbjegle negativne posljedice proizašle iz takvih usporednih sudskih postupaka.

U sklopu Okvirne odluke taj se cilj želi postići uspostavom obveznog postupka savjetovanja u slučajevima kada se u različitim državama članicama provode usporedni kazneni postupci. Ako postupak savjetovanja ne dovede do postizanja sporazuma te kada je to primjereno i u skladu s nadležnošću Eurojusta, dotične države članice upućuju predmet Eurojustu. Države članice donose potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Okvirnom odlukom do 15. lipnja 2012.

Osim ove horizontalne Okvirne odluke, koja se primjenjuje na kaznene postupke u cjelini, postoji nekoliko instrumenata EU-a koji obuhvaćaju posebna pravila o nadležnosti i koordinaciji kaznenog progona, poput Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirne odluke o borbi protiv organiziranog kriminala.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 22/01/2019