Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nadležnost


Nadležnost se odnosi na pravo i ovlasti obavljanja sudbene dužnosti unutar određenog područja. To uključuje ovlasti sudova za odlučivanje o predmetima koji se odnose na osobe, imovinu ili događaje te ovlasti intervencije, kao što su uhićenja osoba ili zapljena imovine.


Zbog prava na slobodu kretanja unutar Europske unije (EU), sklonosti država članica prema proširivanju svoje nadležnosti te tehnološkog napretka tijekom posljednjih desetljeća, sve je više situacija u kojima nekoliko država članica ima nadležnost za provođenje istrage i kaznenog postupka na temelju istih činjenica.

Kada države članice ne bi bile dužne obavijestiti jedna drugu o slučajevima u kojima bi moglo doći do sukoba nadležnosti ili se ne bi međusobno savjetovale u cilju rješavanja sukoba nadležnosti, to bi moglo dovesti do vođenja postupka u državi članici koja nije najprimjerenija za to (npr. kada se relevantni dokazi i svjedoci nalaze u drugoj državi članici) ili do vođenja usporednih postupaka u različitim državama članicama.

Kako bi se ti rizici ublažili, 2009. godine donesena je Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o sukobu nadležnosti. Cilj je tog instrumenta promicanje bliskije suradnje između država članica pri vođenju kaznenih postupaka u svrhu:

  • sprečavanja situacija u kojima se protiv iste osobe vode usporedni sudski postupci u različitim državama članicama na temelju istih činjenica
  • iznalaženja rješenja kako bi se izbjegle negativne posljedice proizašle iz takvih usporednih sudskih postupaka.

U sklopu Okvirne odluke taj se cilj želi postići uspostavom obveznog postupka savjetovanja u slučajevima kada se u različitim državama članicama provode usporedni kazneni postupci. Ako postupak savjetovanja ne dovede do postizanja sporazuma, dotične države članice upućuju predmet Eurojustu.

Osim Okvirne odluke koja se primjenjuje na kaznene postupke općenito, postoji niz instrumenata EU-a koji sadržavaju posebna pravila o sprečavanju i rješavanju sukoba nadležnosti, kao što su:

Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu (članak 16. Okvirne odluke 2002/584/PUP)

Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o suzbijanju terorizma (članak 9. Okvirne odluke 2002/475/PUP)

Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o napadima na informacijske sustave (članak 10. Okvirne odluke 2005/222/PUP)

Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirna odluka o borbi protiv organiziranog kriminala (članak 7. Okvirne odluke 2008/841/PUP)

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (članak 26. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939)


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 27/03/2020