Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Piekritība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: rumāņuslovēņuzviedru.


Jurisdikcija nozīmē tiesības un pilnvaras spriest tiesu konkrētā teritorijā. Tas ietver arī tiesu pilnvaras izskatīt lietas attiecībā uz personām, īpašumu vai notikumiem, kā arī pilnvaras iejaukties, piemēram, veicot personas aizturēšanu vai īpašuma arestu.


Tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības (ES) teritorijā, dalībvalstu centieni paplašināt savu jurisdikciju un pēdējās desmitgadēs notikusī tehnoloģiju attīstība ir faktori, kuru ietekmē arvien biežāki kļūst gadījumi, kad izmeklēšana un kriminālprocess par vieniem un tiem pašiem faktiem ietilpst vairāku dalībvalstu jurisdikcijā.

Ja dalībvalstīm nebūtu jāapmainās ar informāciju par lietām, kas var radīt jurisdikcijas konfliktu, un jāapspriežas, lai vienotos par jurisdikcijas konflikta novēršanu, varētu gadīties, ka process notiek valstī, kura tam nav pati piemērotākā (piemēram, tāpēc, ka attiecīgie pierādījumi un liecinieki atrodas citā dalībvalstī), vai dažādās dalībvalstīs notiek paralēls process.

Lai mazinātu šos riskus, 2009. gada beigās tika pieņemts Saite atveras jaunā logāPamatlēmums par jurisdikcijas konfliktiem. Šā tiesību akta mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm, kurās notiek kriminālprocess, lai:

  • novērstu situācijas, kad dažādās dalībvalstīs notiek paralēls kriminālprocess par vieniem un tiem pašiem faktiem pret vienu un to pašu personu, un lai
  • vienotos par risinājumu, kas ļautu izvairīties no nelabvēlīgajām sekām, ko rada šāds paralēls kriminālprocess.

Lai sasniegtu šo mērķi, Pamatlēmumā ir paredzētas obligātas apspriedes, kas jārīko gadījumos, kad dažādās dalībvalstīs notiek paralēls kriminālprocess. Ja apspriežu procesā neizdodas panākt vienošanos, iesaistītās dalībvalstis attiecīgajā gadījumā nodod lietu Eurojust, ja tas atbilst Eurojust kompetencei. Dalībvalstīm līdz 2012. gada 15. jūnijam bija jāveic nepieciešamie pasākumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu pamatlēmuma prasības.

Neatkarīgi no šā horizontālā pamatlēmuma, kas attiecas uz kriminālprocesu kopumā, ir pieņemti vairāki ES tiesību akti, kuros ir iekļauti īpaši noteikumi par jurisdikciju un kriminālvajāšanas koordinēšanu, piemēram, nesen pieņemtais Saite atveras jaunā logāPamatlēmums par cīņu pret organizēto noziedzību.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 22/01/2019