menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jurisdicţie

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: suedeză.


Jurisdicția se referă la dreptul și la competența de a administra justiția într-un teritoriu definit. Aceasta include competența instanțelor de a soluționa cauze referitoare la persoane, bunuri sau fapte și autoritatea de a interveni, de exemplu de a aresta persoane sau de a confisca bunuri.


Ca o consecinţă a dreptului la liberă circulaţie în Uniunea Europeană (UE), a tendinţei statelor membre de a-şi extinde jurisdicţia şi a progreselor tehnologice din ultimele decenii, există din ce în ce mai multe situaţii în care mai multe state membre au competența de a investiga şi de a desfăşura proceduri penale pentru aceleaşi fapte.

Dacă statele membre nu ar avea obligația să se informeze reciproc cu privire la cauzele care ar putea crea un conflict de competență sau să se consulte pentru a soluționa un astfel de conflict, procedurile s-ar putea desfășura într-un stat membru care nu este cel mai indicat în acest scop (de exemplu, atunci când probele relevante și martorii se află într-un alt stat membru) sau procedurile s-ar putea desfășura în paralel în diferite state membre.

Pentru a reduce aceste riscuri, în 2009 s-a adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru privind conflictele de jurisdicție. Obiectivul acestui instrument este de a promova o cooperare mai strânsă între statele membre care desfăşoară proceduri penale pentru:

  • a preveni situaţiile în care aceeaşi persoană face obiectul unor proceduri penale paralele în diferite state membre cu privire la aceleaşi fapte şi
  • a conveni asupra unei soluţii pentru a evita consecinţele negative care rezultă din astfel de proceduri penale paralele.

Decizia-cadru vizează realizarea acestui obiectiv prin instituirea unei proceduri obligatorii de consultare în cazurile în care proceduri penale paralele se desfăşoară în diferite state membre. Dacă în cadrul procedurii de consultare nu se ajunge la un consens, statele membre implicate sesizează Eurojust în legătură cu respectivul conflict de competență, care va fi soluționat,în conformitate cu competenţa Eurojust. Statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestei decizii-cadru până la 15 iunie 2012.

Pe lângă directiva-cadru, care se aplică procedurilor penale în general, există mai multe instrumente ale UE care conțin norme speciale cu privire la prevenirea și soluționarea conflictelor de competență, cum ar fi Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia-cadru privind lupta împotriva crimei organizate.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 22/01/2019