Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ključna načela i faze postupka mirenja


Postupak mirenja dijeli neka od ključnih načela s različitim sustavima država članica EU-a. Mogu se izdvojiti sljedeće faze postupka mirenja bez obzira na to koji se model mirenja primjenjuje.


Ključna načela

Nepristranost

Izmiritelji su nepristrani i neće podržati nijednu stranu u sporu. Izmiritelji nisu savjetnici, ne daju savjete o pojedinačnim stajalištima te uglavnom preporučuju da se uz postupak mirenja zatraži i pravni savjet.

Povjerljivost

Općenito, sve što kažete tijekom postupka mirenja te dokumentacija koju dostavite ne mogu se koristiti kao dokaz u sudskom postupku za isti predmet. Osim toga, izmiritelj ne može svjedočiti.

Dobrovoljna osnova mirenja

Stranke u sporu moraju biti obaviještene o tome da je mirenje dodatna mogućnost za rješavanje njihova spora. Odbijanje mirenja nema utjecaja na ishod sudskog postupka.

Ovo načelo nije u proturječju s obveznim informativnim sastancima ili čak obveznim postupcima mirenja, sve dok stranke nisu prisiljene svoj spor rješavati mirenjem.

Faze postupka mirenja

1. Početak: izmiritelj uvodi u postupak

Izmiritelj otvara postupak objašnjavajući svrhu mirenja, postupak i svoju ulogu u njemu. Izmiritelj utvrđuje pravila i traži pristanak svake stranke na pokretanje tog posebnog postupka.

2. Stranke iznose problem

Stranke iznose svoju stranu priče izmiritelju.

Izmiritelj uzima u obzir osjećaje stranaka, po potrebi ih umiruje i utvrđuje njihove interese.

3.  Utvrđivanje problema i određivanje plana pregovora

Izmiritelj u ovoj fazi određuje plan pregovora dajući pregled pitanja u vezi kojih postoji suglasnost (slični interesi) te onih u vezi kojih postoji neslaganje. Izmiritelj u dogovoru sa strankama utvrđuje pitanja koja bi trebalo raspraviti.

4. Pronalaženje mogućnosti/rješenja

U razgovoru sa strankama izmiritelj im pomaže da razmotre različite mogućnosti/rješenja primjenjiva na njihovu situaciju.

5. Razmatranje mogućnosti i odabiranje najprimjenjivije/najprihvatljivije mogućnosti/rješenja

Tijekom ove faze izmiritelj strankama pomaže da postignu sporazum razmatranjem ponuđenih mogućnosti te da među njima odaberu one koje su najprimjenjivije i najprihvatljivije za svaku stranku.

6. Okončanje postupka mirenja

Postizanje sporazuma

Izmiritelj strankama pomaže da sastave jasan i detaljan tekst sporazuma.

Pravni zastupnici mogu preispitati sporazum postignut u postupku mirenja kako bi bili sigurni da proizvodi pravne učinke u svim predmetnim pravnim sustavima.

Nemogućnost postizanja sporazuma

Ako stranke ne postignu sporazum, izmiritelj daje pregled utvrđenih problema i postignutog napretka. Izmiritelj zahvaljuje strankama i završava sastanak. Stranke mogu pokrenuti sudski postupak.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020