Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри


Поземлените регистри са много важен източник на информация поради правния си характер.


Кадастри и имотни регистри

Поземлените регистри улесняват свързаните с поземлени въпроси административни задължения на гражданите, юристите, държавните власти, частните дружества и други заинтересовани страни. Официалната информация от регистрите е обществено достъпна (в повечето държави-членки на ЕС) за банки, кредитори, бизнес партньори и потребители, с цел да се увеличи прозрачността и правната сигурност на пазарите в Европейския съюз.

В съответните подразделения на уебстраниците  можете да намерите повече информация относно поземлените регистри на европейско равнище и  националните поземлени регистри.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020