Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre


Matrikelregistre er en meget vigtig informationskilde i kraft af deres juridiske karakter.


Matrikelregistre

Matrikelregistre gør det lettere for borgere, retsvæsenets aktører, statslige myndigheder, private virksomheder og andre interesserede parter at udføre administrative opgaver i relation til matrikelregistre. De officielle matrikelregisteroplysninger er (i de fleste EU-lande) tilgængelige for banker, kreditorer, forretningspartnere og forbrugere med det formål at øge gennemsigtigheden og den retlige sikkerhed på markederne i Den Europæiske Union.

Der findes flere oplysninger på de forskellige undersider om matrikelregistre på EU-plan og om nationale matrikelregistre.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/10/2020