Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre


Matrikelregistre er en meget vigtig informationskilde i kraft af deres juridiske karakter.


Matrikelregistre

Matrikelregistre gør det lettere for borgere, retsvæsenets aktører, statslige myndigheder, private virksomheder og andre interesserede parter at udføre administrative opgaver i relation til matrikelregistre. De officielle matrikelregisteroplysninger er (i de fleste EU-lande) tilgængelige for banker, kreditorer, forretningspartnere og forbrugere med det formål at øge gennemsigtigheden og den retlige sikkerhed på markederne i Den Europæiske Union.

Der findes flere oplysninger på de forskellige undersider om matrikelregistre på EU-plan og om nationale matrikelregistre.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/10/2020