Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri


Zemesgrāmatas to juridiskās būtības dēļ ir ļoti nozīmīgs informācijas avots.


Zemes reģistri

Zemes reģistri pilsoņiem, juristiem, valsts iestādēm, privātiem uzņēmumiem un citām ieinteresētām personām palīdz vieglāk veikt ar zemi saistītus administratīvus uzdevumus. Oficiālā reģistru informācija (lielākajā daļā ES valstu) ir pieejama bankām, kreditoriem, uzņēmējdarbības partneriem un patērētājiem, lai veicinātu pārskatāmību un juridisko noteiktību Eiropas Savienības tirgos.

Sīkākai informācijai par zemes reģistriem Eiropas līmenī un valstu zemes reģistriem lūdzam skatīt attiecīgās sadaļas.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020