Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste


Rejestry gruntów stanowią bardzo istotne źródło informacji z uwagi na ich charakter prawny.


Księgi wieczyste

Rejestry nieruchomości służą uproszczeniu spraw administracyjnych dotyczących nieruchomości załatwianych przez obywateli, specjalistów prawnych, organy państwowe, prywatne przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony. Informacje zawarte w urzędowych rejestrach są udostępnianie (w większości krajów UE) bankom, wierzycielom, partnerom biznesowym i konsumentom w celu zwiększenia przejrzystości i pewności prawa na rynkach Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat rejestrów nieruchomości na szczeblu europejskimkrajowych rejestrów nieruchomości znajduje się na właściwych podstronach.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020