Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností


Katastre nehnuteľností sú veľmi významným informačným zdrojom z dôvodu svojho právneho charakteru


Katastre nehnuteľností

Katastre nehnuteľností pomáhajú občanom, právnikom, štátnym orgánom, súkromným spoločnostiam a iným zainteresovaným stranám uľahčovať administratívne úlohy súvisiace s nehnuteľnosťami. Oficiálne informácie z registra sú (vo väčšine krajín EÚ) dostupné bankám, veriteľom, obchodným partnerom a spotrebiteľom na účely zvýšenia transparentnosti a právnej istoty na trhoch Európskej únie.

Viac informácií o katastroch nehnuteľností na európskej úrovni a štátnych katastroch nehnuteľností nájdete na príslušných podstránkach.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020