Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí na evropské úrovni


Tato část stručně představuje Evropskou pozemkovou informační službu (EULIS) a Evropské sdružení katastrů nemovitostí (ELRA) – dvě sítě katastrů nemovitostí provozované na evropské úrovni.


Co je to EULIS?

Služba EULIS (Evropská pozemková informační služba) je online portál umožňující přístup do katastrů nemovitostí v celé Evropě.

Profesionálním zákazníkům v Evropě poskytuje přístup k informacím o pozemcích a nemovitostech. Představuje rovněž ústřední informační místo, na kterém lze zjistit rozdílné podmínky pro registraci v katastrech nemovitostí v jednotlivých zemích.

Informace o pozemcích a nemovitostech na svém území poskytují v současné době v síti EULIS vnitrostátní katastry nemovitostí pěti členských států EU. Deset dalších členských států EU se nachází v různých fázích procesu připojení ke službě EULIS. Na internetových stránkách EULIS lze však rovněž najít kontaktní údaje a odkazy na internetové stránky všech oficiálních organizací EU, které poskytují katastrální informace.

Co EULIS nabízí?

Internetové stránky EULIS nabízejí informace o všech katastrech nemovitostí v Evropě a odkazy na ně. Služba EULIS nabízí snadný online přístup k úředním informacím o pozemcích a nemovitostech ze všech zúčastněných zemí. Organizace spravující katastry nemovitostí fungují jako poskytovatelé a dodavatelé katastrálních informací prostřednictvím portálu EULIS.

Registrovaní zákazníci katastrů nemovitostí mohou vyhledávat informace o pozemcích a nemovitostech v každém rejstříku, který je připojený k EULIS, a to prostřednictvím vyhledávání v místní službě – k dispozici jsou instrukce a pracovníci zákaznického servisu. Výsledky vyhledávání je možné prohlížet přímo online nebo si je stáhnout. Za služby zákazníci platí prostřednictvím obvyklého vnitrostátního procesu zúčtování.

Služba navíc poskytuje i online referenční informace z každé účastnické země, jež popisují právní rámec, registraci, proces převodu nemovitostí a poskytování hypoték, dostupné služby a úkoly a povinnosti orgánů vystupujících v procesu transakcí s nemovitostmi. Referenční informace o jednotlivých zemích lze využít v souvislosti s vyhledáváním v rejstříku nebo jako obecné informace o prostředí dané země. V rámci projektu EULIS byl navíc vyvinut nástroj pro společnou terminologii a překlad, jehož cílem je usnadnit pochopení odlišných právních koncepcí pozemkového práva v EU.

Více informací naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách EULIS.

Co je to ELRA?

ELRA je neziskové sdružení řídící se belgickými právními předpisy, které sdružuje 29 organizací zastupujících katastry nemovitostí 22 evropských členských států. Jeho primárním účelem je rozvoj evidence pozemků a porozumění její úloze na kapitálovém trhu a trhu s nemovitostmi.

Co ELRA nabízí?

Posláním a primárním účelem tohoto sdružení je rozvoj evidence pozemků a porozumění její úloze na kapitálovém trhu a trhu s nemovitostmi.

Podle ustanovení rámcové dohody o partnerství se sítěmi na úrovni EU vyvíjí ELRA různé aktivity, jako je pořádání workshopů, na nichž je projednáván dopad unijních právních předpisů na katastry nemovitostí a jejich zákazníky.

Kromě toho ELRA vyvíjí projekt IMOLA (interopeabilita katastrů nemovitostí), který je částečně financován Evropskou komisí.

S využitím odborných znalostí sítě ELRA, tzv. kontaktních míst ELRN, byl v rámci tohoto projektu vypracován elektronický vzor (dokument evropského katastru nemovitostí (ELRD)), který lze využít pro zobrazení informací z katastru nemovitostí z jakéhokoli členského státu.

Dalším významným projektem ELRA byl projekt CROBECO (přeshraniční zápisy v katastrech nemovitostí), který se týkal přeshraničních zápisů v katastrech nemovitostí v zahraničí a který získal status zvláštního programu v oblasti občanského soudnictví. Cílem projektu bylo usnadnit fungování evropského realitního trhu poskytnutím podpory zahraničním osobám při pořizování (druhého) bydlení v EU.

Více informací naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách ELRA.

ELRN

V rámci ELRA zřídili její členové v roce 2010 Evropskou síť katastrů nemovitostí (Odkaz se otevře v novém okně.ELRN). Je koncipována tak, aby se podobala Evropské soudní síti, a usnadňovala tudíž vzájemnou spolupráci a případnou budoucí integraci. K síti se doposud připojilo 22 členů ELRA z 19 členských států. Jako kontaktní místo sítě určí každá organizace registrátora, tj. úředníka katastru nemovitostí se specializací na oblast vlastnických práv a evidence pozemků.

ELRN zavedla nástroje, jež mají usnadnit přístup k jejím službám na evropské úrovni. Od roku 2012 vytvořila soubor sedmi informačních přehledů, v nichž jsou vysvětlována různá témata, jako je veřejný přístup ke katastrům nemovitostí, evropské osvědčení o dědictví či skryté poplatky.

Více informací naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách ELRN.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 14/02/2018