Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre på EU-plan

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit giver en kort introduktion til European Land Information Service (EULIS) og European Land Registry Association (ELRA) – to netværk af matrikelregistre, der findes på europæisk plan.


Hvad er ELRA?

ELRA er en almennyttig forening, der er etableret i overensstemmelse med lovgivningen i Belgien og består af 29 organisationer, som repræsenterer matrikelregistre i 22 EU-medlemsstater. Foreningens primære formål er at udvikle og fremme kendskabet til matrikelregistre på kapitalmarkedet og ejendomsmarkedet.

Hvad kan ELRA tilbyde?

ELRA's opgave og primære formål er at videreudvikle den rolle, som matrikelregistre på kapitalmarkeder og markedet for fast ejendom spiller, samt at øge kendskabet hertil. ELRA udvikler inden for rammerne af partnerskabsrammeaftalen med netværk på EU-plan forskellige aktivititer, såsom workshops, for at drøfte, hvilke konsekvenser EU-forordninger kan have for matrikelregistre og deres kunder.

ELRA udvikler desuden IMOLA-projektet (interoperabilitetsmodel for matrikelregistre), som delvis er finansieret af Europa-Kommissionen.

Ved hjælp af den ekspertise, der er i ELRA's netværk, de såkaldte "ELRN-kontaktpunkter", har dette projekt ført til udviklingen af en elektronisk model (European Land Registry Document eller ELRD), som kan anvendes til at vise matrikeloplysninger fra enhver medlemsstat.

Et andet af ELRA's projekter, der er værd at nævne, er "CROBECO" (Cross Border e-Conveyancing), som vedrører grænseoverskridende registrering i udenlandske matrikelregistre, og som blev tildelt som led i et særprogram om civilret. Programmet havde til formål at fremme et europæisk marked for fast ejendom ved at hjælpe mennesker, der ønsker at købe et (sommer-)hus i et andet EU-land.

Flere oplysninger kan fås på Link åbner i nyt vindueELRA's websted.

ELRN

Der blev i 2010 oprettet et europæisk matrikelnetværk Link åbner i nyt vindueELRN (European Land Registry Network) under ELRA blandt ELRA-medlemmerne. Det er inspireret af Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) og skal fremme et gensidigt samarbejde og måske endda en større integration fremover. I øjeblikket deltager 22 ELRA-medlemmer fra 19 medlemsstater i netværket. Hver organisation udpeger en fagmand med specialkendskab til ejendomsrettigheder og landinspektion, der fungerer som kontaktpunkt i netværket.

ELRN har også etableret også værktøjer, der skal gøre adgangen til deres ydelser på europæisk plan lettere, og der er siden 2012 blevet udarbejdet syv faktablade, der belyser forskellige emner såsom oplysning om matrikelregistret, det europæiske arvebevis eller skjulte gebyrer.

Flere oplysninger fås på Link åbner i nyt vindueELRN's website


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 25/05/2018