Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre på EU-plan


Dette afsnit giver en kort introduktion til European Land Information Service (EULIS) og European Land Registry Association (ELRA) – to netværk af matrikelregistre, der findes på europæisk plan.


Hvad er EULIS?

EULIS Service (European Land Information Service) er en onlineportal, hvor man kan få adgang til matrikelregistre i hele Europa.

Herfra kan professionelle kunder få adgang til oplysninger om matrikler og ejendomme i Europa. Via portalen kan man også læse om de forskellige landes matrikelsystemer.

På nuværende tidspunkt leverer de nationale matrikelregistre i fem medlemsstater oplysninger om deres matrikler og ejendomme til EULIS-netværket. Yderligere 10 EU-medlemsstater arbejder nu på at blive forbundet med EULIS. EULIS-webstedet indeholder også kontaktoplysninger på og links til alle officielle matrikelregisterorganisationer i EU.

Hvad kan EULIS tilbyde?

På EULIS-webstedet findes links til og oplysninger om alle matrikelregistre i Europa. EULIS giver let onlineadgang til officielle oplysninger om matrikler og ejendomme i alle deltagende lande. Matrikelregisterorganisationerne fungerer som leverandører og distributører af matrikeloplysninger via EULIS-portalen.

Registrerede matrikelregisterkunder kan søge efter matrikel- og ejendomsoplysninger i alle de registre, der er koblet sammen med EULIS, ved at foretage en søgning i det lokale matrikelregister, hvor der er vejledning og kundeservicerepræsentanter til rådighed. Man kan downloade og se resultatet af søgningen direkte og online. Der opkræves betaling via den almindelige nationale faktureringsproces.

Endvidere findes der referenceoplysninger online fra hvert deltagende land med angivelse af de relevante retsregler, registrering, handel med matrikler og låneprocessen, tilgængelige tjenesteydelser og myndighedernes rolle og ansvarsområder i forbindelse med handelen med matrikler. Referenceoplysningerne for hvert land kan anvendes i forbindelse med søgninger i registret eller som baggrundsinformation om lokalmiljøet. Endvidere har EULIS udviklet en fælles terminologi og et oversættelsesværktøj, der letter forståelsen af de forskellige juridiske begreber, som er forbundet med lovgivning på dette område i EU.

Flere oplysninger kan fås på Link åbner i nyt vindueEULIS website.

Hvad er ELRA?

ELRA er en almennyttig forening, der er etableret i overensstemmelse med lovgivningen i Belgien og består af 29 organisationer, som repræsenterer matrikelregistre i 22 EU-medlemsstater. Foreningens primære formål er at udvikle og fremme kendskabet til matrikelregistre på kapitalmarkedet og ejendomsmarkedet.

Hvad kan ELRA tilbyde?

ELRA's opgave og primære formål er at videreudvikle den rolle, som matrikelregistre på kapitalmarkeder og markedet for fast ejendom spiller, samt at øge kendskabet hertil. ELRA udvikler inden for rammerne af partnerskabsrammeaftalen med netværk på EU-plan forskellige aktivititer, såsom workshops, for at drøfte, hvilke konsekvenser EU-forordninger kan have for matrikelregistre og deres kunder.

ELRA udvikler desuden IMOLA-projektet (interoperabilitetsmodel for matrikelregistre), som delvis er finansieret af Europa-Kommissionen.

Ved hjælp af den ekspertise, der er i ELRA's netværk, de såkaldte "ELRN-kontaktpunkter", har dette projekt ført til udviklingen af en elektronisk model (European Land Registry Document eller ELRD), som kan anvendes til at vise matrikeloplysninger fra enhver medlemsstat.

Et andet af ELRA's projekter, der er værd at nævne, er "CROBECO" (Cross Border e-Conveyancing), som vedrører grænseoverskridende registrering i udenlandske matrikelregistre, og som blev tildelt som led i et særprogram om civilret. Programmet havde til formål at fremme et europæisk marked for fast ejendom ved at hjælpe mennesker, der ønsker at købe et (sommer-)hus i et andet EU-land.

Flere oplysninger kan fås på Link åbner i nyt vindueELRA's websted.

ELRN

Der blev i 2010 oprettet et europæisk matrikelnetværk Link åbner i nyt vindueELRN (European Land Registry Network) under ELRA blandt ELRA-medlemmerne. Det er inspireret af Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) og skal fremme et gensidigt samarbejde og måske endda en større integration fremover. I øjeblikket deltager 22 ELRA-medlemmer fra 19 medlemsstater i netværket. Hver organisation udpeger en fagmand med specialkendskab til ejendomsrettigheder og landinspektion, der fungerer som kontaktpunkt i netværket.

ELRN har også etableret også værktøjer, der skal gøre adgangen til deres ydelser på europæisk plan lettere, og der er siden 2012 blevet udarbejdet syv faktablade, der belyser forskellige emner såsom oplysning om matrikelregistret, det europæiske arvebevis eller skjulte gebyrer.

Flere oplysninger fås på Link åbner i nyt vindueELRN's website


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 14/02/2018