Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa tasandi kinnistusraamatud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Käesolevas rubriigis tutvustatakse lühidalt Euroopa maainfo teenistust (EULIS) ja Euroopa Kinnistusametite Liitu (ELRA) – kahte Euroopa tasandil toimivat võrgustikku, mille kaudu on võimalik juurde pääseda kinnistusraamatute andmetele.


Mis on ELRA?

ELRA on Belgia õiguse alusel asutatud mittetulundusühing, millesse kuulub 29 organisatsiooni, kes esindavad 22 ELi liikmesriigi kinnistusameteid. Selle peamine eesmärk on edendada ja aidata mõista maa kinnistamise rolli kinnisvara- ja kapitaliturgudel.

Mida ELRA pakub?

ELRA ülesanne ja peamine eesmärk on edendada ja aidata mõista maa kinnistamise rolli kinnisvara- ja kapitaliturgudel.

ELi tasandi võrgustikega sõlmitud partnerluse raamlepingu alusel korraldab ELRA mitmesuguseid üritusi, näiteks töötubasid, kus arutatakse Euroopa õigusnormide mõju kinnistusametitele ja nende klientidele.

Lisaks arendab ELRA projekti IMOLA (Interoperability for Land Registers – kinnistusraamatute koostalitlusvõime), mida osaliselt rahastab Euroopa Komisjon.

ELRA võrgustiku ELRN (European Land Registry Network – Euroopa kinnistusraamatute võrgustik) kontaktpunktide eksperditeadmistele tuginedes on projekti raames välja töötatud elektrooniline vorm ELRD (European Land Registry Document – Euroopa kinnistusraamatu dokument), mida saab kasutada mis tahes liikmesriigi kinnistusraamatu andmete kuvamiseks.

ELRA teine projekt oli CROBECO (Cross Border e-Conveyancing – omandiõiguse piiriülene elektrooniline ülekandmine). Projekt määrati talle tsiviilõiguse eriprogrammi raames ja sellega edendati kinnisvara registreerimist teise riigi kinnistusraamatus. Projekti eesmärk oli lihtsustada Euroopa kinnisvaraturu toimimist, toetades välismaiseid ostjaid (teise) elukoha muretsemisel ELis.

Üksikasjalikumat teavet leiab Lingil klikates avaneb uus aken ELRA veebisaidilt.

ELRN

ELRA liikmed seadsid 2010. aastal ELRA raames sisse võrgustiku  Lingil klikates avaneb uus akenELRN (European Land Registry Network – Euroopa kinnistusraamatute võrgustik). Võrgustik on kujundatud sarnaselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga, et hõlbustada vastastikust koostööd ja need võrgustikud tulevikus võimaluse korral koguni ühendada. Võrgustikuga on seni ühinenud 22 ELRA liiget 19 liikmesriigist. Iga organisatsioon nimetab võrgustiku kontaktpunktiks oma registripidaja, st kinnistusameti ametniku, kes on ekspert omandiõiguste ja maa registreerimise valdkonnas.

ELNR on võtnud kasutusele vahendid, millega edendatakse kasutajasõbralikku juurdepääsu tema teenustele Euroopa tasandil. Lisaks on alates 2012. aastast avaldatud seitse teabelehte eri teemadel, näiteks kinnistusraamatu avalike teenuste, Euroopa pärimistunnistuse või varjatud kulude kohta.

Üksikasjalikumat teavet leiab Lingil klikates avaneb uus aken ELRNi veebisaidilt.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 25/05/2018