Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa tasandi kinnistusraamatud


Käesolevas rubriigis tutvustatakse lühidalt Euroopa maainfo teenistust (EULIS) ja Euroopa Kinnistusametite Liitu (ELRA) – kahte Euroopa tasandil toimivat võrgustikku, mille kaudu on võimalik juurde pääseda kinnistusraamatute andmetele.


Mis on EULIS?

EULIS (European Land Information Service – Euroopa maainfo teenistus) on veebiportaal, mille kaudu võimaldatakse juurdepääs ELi liikmesriikide kinnistusraamatutele.

Selle kaudu saavad maa ja vara kohta teavet Euroopa kinnisvara valdkonna ja sellega seotud valdkondade töötajad. Peale selle on portaali koondatud teave maa kinnistamise tingimuste kohta eri liikmesriikides.

Praegu pakuvad EULISes kinnisvaraalast teavet viie ELi liikmesriigi kinnistusraamatud. Kümnes ELi liikmesriigis on eri etappides käsil ettevalmistused EULISega liitumiseks. EULISe veebisaidil võib leida kõikide ELi ametlike kinnistusraamatuorganisatsioonide kontaktandmed ja lingid nende veebisaitidele.

Mida EULIS pakub?

EULISe veebisaidil saab teavet kõikide Euroopa kinnistusraamatute kohta ning seal on esitatud ka lingid nende veebisaitidele. EULIS võimaldab internetis hõlpsat juurdepääsu kõikide osalevate riikide ametlikule kinnisvaraalasele teabele. Kinnistusraamatuorganisatsioonid edastavad EULISe portaalile andmeid kinnisvara kohta ja levitavad neid andmeid selle portaali kaudu.

Kinnistusraamatu registreeritud kliendid saavad otsida teavet kinnisvara kohta igas EULISega ühendatud registris, tehes päringu kohaliku teenuseosutaja juures – klientidele on abiks juhendid ja klienditeenindajad. Otsingu tulemust on võimalik alla laadida ja vaadata otse internetis. Kliendid tasuvad teenuse eest riikliku arveldamise tavakorra kohaselt.

Peale selle pakub teenistus internetis igalt osalisriigilt saadud teavet õigusliku raamistiku, registreerimise, kinnisvaratehingute ja hüpoteegimenetluse, kättesaadavate teenuste ning kinnisvaratehingute menetluses osalevate asutuste rolli ja kohustuste kohta. Osalisriikidelt saadud teavet saab kasutada koos registris tehtavate otsingutega või taustateabena kohaliku keskkonna kohta. EULIS on samuti välja arendanud ühise terminoloogia ja tõlkeabivahendi, et hõlbustada arusaamist erinevatest kinnisvaraõigusega seotud õiguslikest mõistetest ELis.

Üksikasjalikumat teavet leiab Lingil klikates avaneb uus aken EULISe veebisaidilt.

Mis on ELRA?

ELRA on Belgia õiguse alusel asutatud mittetulundusühing, millesse kuulub 29 organisatsiooni, kes esindavad 22 ELi liikmesriigi kinnistusameteid. Selle peamine eesmärk on edendada ja aidata mõista maa kinnistamise rolli kinnisvara- ja kapitaliturgudel.

Mida ELRA pakub?

ELRA ülesanne ja peamine eesmärk on edendada ja aidata mõista maa kinnistamise rolli kinnisvara- ja kapitaliturgudel.

ELi tasandi võrgustikega sõlmitud partnerluse raamlepingu alusel korraldab ELRA mitmesuguseid üritusi, näiteks töötubasid, kus arutatakse Euroopa õigusnormide mõju kinnistusametitele ja nende klientidele.

Lisaks arendab ELRA projekti IMOLA (Interoperability for Land Registers – kinnistusraamatute koostalitlusvõime), mida osaliselt rahastab Euroopa Komisjon.

ELRA võrgustiku ELRN (European Land Registry Network – Euroopa kinnistusraamatute võrgustik) kontaktpunktide eksperditeadmistele tuginedes on projekti raames välja töötatud elektrooniline vorm ELRD (European Land Registry Document – Euroopa kinnistusraamatu dokument), mida saab kasutada mis tahes liikmesriigi kinnistusraamatu andmete kuvamiseks.

ELRA teine projekt oli CROBECO (Cross Border e-Conveyancing – omandiõiguse piiriülene elektrooniline ülekandmine). Projekt määrati talle tsiviilõiguse eriprogrammi raames ja sellega edendati kinnisvara registreerimist teise riigi kinnistusraamatus. Projekti eesmärk oli lihtsustada Euroopa kinnisvaraturu toimimist, toetades välismaiseid ostjaid (teise) elukoha muretsemisel ELis.

Üksikasjalikumat teavet leiab Lingil klikates avaneb uus aken ELRA veebisaidilt.

ELRN

ELRA liikmed seadsid 2010. aastal ELRA raames sisse võrgustiku  Lingil klikates avaneb uus akenELRN (European Land Registry Network – Euroopa kinnistusraamatute võrgustik). Võrgustik on kujundatud sarnaselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga, et hõlbustada vastastikust koostööd ja need võrgustikud tulevikus võimaluse korral koguni ühendada. Võrgustikuga on seni ühinenud 22 ELRA liiget 19 liikmesriigist. Iga organisatsioon nimetab võrgustiku kontaktpunktiks oma registripidaja, st kinnistusameti ametniku, kes on ekspert omandiõiguste ja maa registreerimise valdkonnas.

ELNR on võtnud kasutusele vahendid, millega edendatakse kasutajasõbralikku juurdepääsu tema teenustele Euroopa tasandil. Lisaks on alates 2012. aastast avaldatud seitse teabelehte eri teemadel, näiteks kinnistusraamatu avalike teenuste, Euroopa pärimistunnistuse või varjatud kulude kohta.

Üksikasjalikumat teavet leiab Lingil klikates avaneb uus aken ELRNi veebisaidilt.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 14/02/2018