Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopan alueen käsittävät kiinteistörekisterit


Tässä esitellään lyhyesti Eurooppalainen kiinteistötietopalvelu (EULIS) ja Euroopan kiinteistörekisteriyhdistys (ELRA), jotka ovat Euroopan tasolla toimivia rekistereiden verkostoja.


Mikä on EULIS?

Eurooppalainen kiinteistötietopalvelu eli EULIS-palvelu on verkkoportaali, jonka kautta pääsee eri maiden kiinteistörekistereihin Euroopan alueella.

Ammattilaiset saavat sen kautta kiinteistötietoja Euroopassa. Se on myös tietojenhankinnan keskipiste, jonka kautta saa tietoja eri maissa kiinteistöjen rekisteröintiin sovellettavista säännöistä.

Toistaiseksi viiden EU-jäsenvaltion kansalliset kiinteistörekisterit tarjoavat kiinteistötietoja EULIS-verkostossa. Sen lisäksi 10 EU-jäsenvaltiossa valmistellaan yhteyden luomista EULIS-palveluun. Kaikkien EU:n virallisten kiinteistörekisteriorganisaatioiden yhteystiedot ja niiden verkkosivustojen osoitteet löytyvät EULIS:n verkkosivustolta.

Mitä EULIS tarjoaa?

EULIS:n verkkosivustolla on tietoa kaikista Euroopan kiinteistörekistereistä sekä linkkejä niihin. EULIS-palvelu tarjoaa helppokäyttöisen online-yhteyden kaikkien osallistujamaiden virallisiin kiinteistötietoihin. Kiinteistörekisteriorganisaatiot toimittavat ja jakavat kiinteistötietoja EULIS-portaalin kautta.

Kiinteistörekisteripalveluiden tilaajat voivat etsiä kiinteistötietoja kaikista EULIS-palveluun liitetyistä rekistereistä tekemällä hakuja paikallisen rekisteripalvelun kautta. Käyttöoppaat ja asiakaspalvelu ovat apuna käytössä. Hakutulokset voi ladata tarkasteltavaksi suoraan verkosta. Asiakkailta peritään korvaus tavanomaisessa kansallisessa laskutuksessa.

Lisäksi palvelun verkkosivustolla on osallistujamaita koskevia viitetietoja, joista saa lisätietoja oikeudellisista puitteista, rekisteröinnistä, kiinteistökaupoista ja kiinnitysmenettelystä, saatavilla olevista palveluista sekä viranomaisten rooleista ja tehtävistä kiinteistökauppojen yhteydessä. Maakohtaisia viitetietoja voidaan käyttää rekisterihakujen yhteydessä tai taustatietoina paikallisista olosuhteista. Lisäksi EULIS on laatinut yhteisen sanaston ja kehittänyt kääntämisvälineen helpottamaan EU:n alueella voimassa olevan kiinteistölainsäädännön eri käsitteiden ymmärtämistä.

Lisätietoja löytyy Linkki avautuu uuteen ikkunaanEULIS-verkkosivustolta.

Mikä on ELRA?

Euroopan kiinteistörekisteriyhdistys eli ELRA on Belgian lainsäädännön mukainen voittoa tavoittelematon yhdistys. Sillä on jäseninä 29 organisaatiota, jotka edustavat 22 jäsenvaltiota. Sen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää kiinteistörekisterin roolia ja tämän roolin ymmärtämistä kiinteistö- ja pääomamarkkinoilla.

Mitä ELRA tarjoaa?

ELRAn tärkeimpänä tavoitteena on kehittää kiinteistörekisterin roolia ja tämän roolin ymmärtämistä kiinteistö- ja pääomamarkkinoilla.

EU-tason verkostojen kumppanuutta koskevan puitesopimuksen mukaisesti ELRA käyttää erilaisia toimintatapoja, kuten työryhmiä, joissa keskustellaan EU:n asetusten vaikutuksesta kiinteistörekistereihin ja niiden asiakkaisiin.

Lisäksi ELRA kehittää kiinteistörekistereiden yhteentoimivuutta IMOLA-hankkeessa (Interoperability for Land Registers), jota Euroopan komissio osarahoittaa.

Hankkeessa hyödynnettiin ELRAn verkoston yhteyspisteitä eurooppalaisen sähköisen kiinteistörekisteriotteen (European Land Registry Document, ELRD) kehittämiseksi. ELRD-rekisteriotetta voi käyttää missä tahansa jäsenvaltiossa olevan kiinteistön rekisteritietojen esittämiseen.

Toinen merkittävä hanke oli ELRAn rajatylittävää sähköistä kiinteistöjärjestelyä koskeva CROBECO-hanke (Cross Border e-Conveyancing), joka sai tukea yksityisoikeutta koskevasta erityisohjelmasta. Hankkeessa on kyse ulkomailta hankittujen kiinteistöjen rekisteröimisestä ulkomaiseen kiinteistörekisteriin kotimaisen kiinteistörekisterin välityksellä. Hankkeen tarkoituksena on edistää Euroopan kiinteistömarkkinoiden toimintaa auttamalla (toisen) asunnon ostajia EU:ssa.

Lisätietoja löytyy Linkki avautuu uuteen ikkunaanELRA-verkkosivustolta.

Euroopan kiinteistörekisteriverkosto eli ELRN

Euroopan kiinteistörekisteriyhdistyksen jäsenet perustivat vuonna 2010 Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan kiinteistörekisteriverkoston (European Land Registry Network, ELRN). ELRN-verkosto muistuttaa rakenteeltaan Euroopan oikeudellista verkostoa (EJN). Tämä helpottaa verkostojen yhteiskäyttöä ja kenties jopa niiden yhdistämistä tulevaisuudessa. ELRN-verkostoon on liittynyt jo 22 Euroopan kiinteistörekisteriyhdistyksen jäsentä 19 jäsenvaltiosta. Kukin jäsenorganisaatio nimittää rekisterinpitäjän, joka on erikoistunut omistusoikeuksiin ja maan rekisteröintiin ja toimii verkoston yhteyspisteenä.

ELRN-verkoston palvelujen käyttö on helpottunut vuodesta 2012 eri tavoin. Verkoston sivustolla on julkaistu tietosivuja eri aiheista, kuten kiinteistörekisterin julkisuus, eurooppalainen perintötodistus tai piilokulut. Tietosivujen kautta pääsee suoraan muiden Euroopan maiden rekistereihin.

Lisätietoja löytyy Linkki avautuu uuteen ikkunaanELRN-verkkosivustolta.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 14/02/2018