Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemljišne knjige na razini EU-a

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


U ovom su dijelu ukratko predstavljene Europska služba za informacije o zemljištima (EULIS) i Europska udruga zemljišnih knjiga (ELRA) - dvije mreže zemljišnih knjiga koje djeluju na europskoj razini.


Što je EULIS?

Služba EULIS (Europska služba za informacije o zemljištima) internetski je portal kojim se omogućuje pristup zemljišnim knjigama u državama Europske unije.

Njime se poslovnim korisnicima omogućuje pristup informacijama o zemljištima i nekretninama u Europi. Također je središte razmjene informacija gdje se možete informirati o različitim uvjetima upisa u zemljišne knjige u svakoj zemlji.

U mreži EULIS-a svoje informacije o zemljištima i nekretninama trenutačno pruža pet država članica Europske unije. Još je deset država članica Europske unije u različitim fazama povezivanja sa službom EULIS. Podaci za kontakt i poveznice na internetske stranice svih službenih organizacija za zemljišne knjige Europske unije dostupni su na internetskim stranicama službe EULIS.

Što EULIS nudi?

Na internetskim stranicama službe EULIS dostupne su poveznice i informacije o svim zemljišnim knjigama u Europi. Služba EULIS omogućuje jednostavan internetski pristup službenim informacijama o zemljištima i nekretninama u svim zemljama sudionicama. Putem portala službe EULIS organizacije za zemljišne knjige dostavljaju i dijele informacije o zemljištima.

Registrirani korisnici usluga zemljišnih knjiga mogu pretraživati informacije o zemljištima i nekretninama iz bilo kojeg registra povezanog sa službom EULIS pretražujući u lokalnoj službi, pri čemu su im na raspolaganju vodiči te predstavnici službe za korisnike. Rezultate pretraživanja možete preuzeti i pregledati izravno i putem interneta. Naplata korisnicima provodi se redovitim nacionalnim postupkom naplaćivanja.

Uz to, služba putem interneta pruža odgovarajuće informacije iz svake zemlje sudionice odnosno informacije o pravnom okviru, upisu u zemljišne knjige, zemljišnim transakcijama i postupku hipoteke, dostupnim uslugama te ulogama i odgovornostima tijela koja obavljaju zemljišne transakcije. Referentne informacije o svakoj zemlji mogu se upotrebljavati uz pretraživanje registra ili kao popratne informacije o lokalnom okruženju. Nadalje, služba EULIS razvila je zajedničku terminologiju i alat za prevođenje kako bi se olakšalo razumijevanje raznih pravnih pojmova u vezi sa zemljišnim pravom u Europskoj uniji.

Više informacija dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama službe EULIS.

Što je ELRA?

ELRA je neprofitna udruga u skladu s belgijskim zakonima koja se sastoji od 29 organizacija koje predstavljaju nacionalne zemljišne knjige 22 europske države članice. Njezina je glavna svrha razvoj i razumijevanje uloge zemljišnih knjiga u tržištu nekretnina i kapitala.

Što ELRA nudi?

Njezina je misija i glavna svrha razvoj i razumijevanje uloge zemljišnih knjiga u tržištu nekretnina i kapitala.

U skladu s uvjetima Sporazuma o partnerstvu s mrežama na razini EU-a, ELRA razvija razne aktivnosti, kao što su radionice na kojima se raspravlja o učinku europskih propisa na zemljišne knjige i njihove korisnike.

Osim toga, ELRA razvija i projekt IMOLA (interoperabilnost zemljišnih knjiga) koji djelomično financira Europska komisija.

S pomoću stručnog znanja mreže udruge ELRA, odnosno kontaktnih točaka ELRN-a, u okviru projekta razvijen je elektronički predložak (European Land Registry Document ili ELRD) za prikazivanje informacija iz zemljišnih knjiga svih država članica.

Još je jedan važan projekt udruge ELRA bio CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) koji se odnosio na prekogranični upis u strane zemljišne knjige te je odobren posebnim programom „Građansko pravosuđe”. Cilj je bio učiniti europsko tržište nekretnina jednostavnijim pružanjem potpore stranim kupcima (druge) nekretnine u EU-u.

Više informacija dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama udruge ELRA.

ELRN

Poveznica se otvara u novom prozoruELRN (Europska mreža zemljišnih knjiga) uspostavljena je u okviru udruge ELRA 2010. među njezinim članovima. Osmišljena je po uzoru na EJN kako bi se olakšala međusobna suradnja i omogućila buduća integracija. Trenutačno su se mreži pridružila 22 člana udruge ELRA iz 19 država članica. Svaka organizacija imenuje voditelja registra, odnosno zemljišnoknjižnog stručnjaka za imovinska prava i upis u zemljišne knjige svojom kontaktnom točkom za mrežu.

Mreža ELRN uspostavila je alate za lakši pristup svojim uslugama na europskoj razini. Od 2012. izrađen je skup sedam informativnih članaka u kojima su razložene razne teme, kao što su javni aspekt zemljišnih knjiga, Europska potvrda o nasljeđivanju ili skriveni troškovi.

Više informacija dostupno je na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama ELRN-a.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 14/02/2018