Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri Eiropas līmenī

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Šajā nodaļā sniegts īss apskats par Eiropas zemes informācijas pakalpojumu (European Land Information ServiceEULIS) un Eiropas Zemes reģistru asociāciju (European Land Registry Association – ELRA); tie ir divi zemes reģistru tīkli, kas darbojas Eiropas mērogā.


Kas ir EULIS?

EULIS pakalpojums ir tiešsaistes portāls, kas sniedz piekļuvi zemes reģistriem visā Eiropā.

EULIS sniedz piekļuvi zemes un nekustamā īpašuma informācijai profesionāliem klientiem Eiropā. Tajā var atrast arī informāciju par dažādajiem reģistrācijas noteikumiem katrā valstī.

Pašlaik piecu ES dalībvalstu reģistri sniedz zemes un nekustamā īpašuma informāciju EULIS tīklā. Vēl desmit ES dalībvalstis pašlaik strādā pie tā, lai pievienotos EULIS pakalpojumam. EULIS tīmekļa vietnē ir atrodama arī visu ES oficiālo zemes reģistru organizāciju kontaktinformācija un saites uz to tīmekļa vietnēm.

Ko piedāvā EULIS?

EULIS tīmekļa vietnē atrodama informācija par visiem zemes reģistriem Eiropā un saites uz tiem. EULIS pakalpojums piedāvā vienkāršu tiešsaistes piekļuvi visu iesaistīto valstu oficiālajai zemes un nekustamā īpašuma informācijai. Zemes reģistrācijas iestādes ar EULIS portāla starpniecību sniedz un izplata zemes informāciju.

Reģistrēti zemes reģistru klienti zemes un īpašuma informāciju var meklēt jebkurā EULIS piesaistītā reģistrā, meklējot tikai vietējā pakalpojumā, – ir pieejamas pamācības, un pēc palīdzības var vērsties arī pie klientu apkalpošanas darbiniekiem. Meklēšanas rezultātus jūs varat lejupielādēt un uzreiz skatīt tiešsaistē. Maksu no klientiem iekasē, izmantojot parasto norēķinu sistēmu, kas pastāv attiecīgajā valstī.

Turklāt šis pakalpojums tiešsaistes režīmā piedāvā arī informāciju par katras iesaistītās valsts tiesisko regulējumu, reģistrācijas pakalpojumiem, darījumiem ar zemi un hipotēku procesu, pieejamiem pakalpojumiem, kā arī iestāžu uzdevumiem un pienākumiem darījumos ar zemi. Informāciju par katru atsevišķu valsti var izmantot, veicot meklēšanu reģistrā, vai arī kā papildinformāciju par konkrētajā valstī pastāvošajiem apstākļiem. Turklāt saistībā ar EULIS ir izstrādāta kopīga terminoloģija un tulkošanas rīks, lai atvieglotu izpratni par dažādiem juridiskiem jēdzieniem saistībā ar zemes tiesību aktiem Eiropas Savienībā.

Sīkāku informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāEULIS tīmekļa vietnē.

Kas ir ELRA?

ELRA ir bezpeļņas asociācija, kas darbojas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem; tā sastāv no 29 organizācijām, kuras pārstāv 22 Eiropas Savienības dalībvalstu zemes reģistrus. Tās primārais mērķis ir uzlabot zemes reģistrāciju un izprast tās lomu nekustamā īpašuma un kapitāla tirgos.

Ko piedāvā ELRA?

ELRA uzdevums un primārais mērķis ir uzlabot zemes reģistrāciju un izprast tās lomu nekustamā īpašuma un kapitāla tirgos.

Saskaņā ar partnerības pamatnolīgumu ar ES mēroga tīkliem ELRA veic dažādas darbības, piemēram, darbseminārus, lai apspriestu Eiropas tiesību aktu ietekmi uz zemes reģistriem un to klientiem.

Turklāt ELRA attīsta IMOLA (Zemes reģistru sadarbspējas) projektu, ko daļēji finansē Eiropas Komisija.

Izmantojot ELRA tīkla - ELRN "kontaktpunktu" - specializētās zināšanas, šā projekta ietvaros ir izstrādāta elektroniska veidlapa (Eiropas zemes reģistra dokuments jeb ELRD), ko var izmantot, lai atainotu jebkuras dalībvalsts zemes reģistra informāciju.

Vēl viens būtisks ELRA projekts bija CROBECO (elektroniska pārrobežu īpašumtiesību maiņa), kas attiecās uz pārrobežu īpašumtiesību maiņas reģistrāciju ārvalstu zemes reģistros un tas tika finansēts no īpašas programmas “Civiltiesības”. Projekta mērķis bija veicināt nekustamā īpašuma Eiropas mēroga tirgu, rvalstu pircējiem sniedzot atbalstu (otrā) mājokļa iegādei ES.

Sīkāku informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāELRA tīmekļa vietnē.

ELRN

ELRA ietvaros 2010. gadā ELRA biedri izveidoja Saite atveras jaunā logāELRN (Eiropas Zemes reģistru tīklu). Tas ir izveidots pēc Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla parauga, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un iespējamu turpmāku integrāciju. Tīklā pašlaik ir iesaistījušies 22 ELRA biedri no 19 dalībvalstīm. Kā savu kontaktpunktu tīklā ikviena organizācija ieceļ sekretāru, proti, zemes reģistra darbinieku, kas pārzina īpašumtiesību un zemes reģistrācijas jautājumus.

ELRN ir izveidojis instrumentus, lai veicinātu lietotājdraudzīgu piekļuvi tā pakalpojumiem Eiropas līmenī, - kopš 2012. gada ir izstrādātas septiņas informatīvas faktu lapas par dažādiem tematiem kā, piemēram, zemes reģistra ierakstu publiskums, Eiropas mantošanas apliecība vai slēptās izmaksas.

Sīkāku informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāELRN tīmekļa vietnē.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 14/02/2018