Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri Eiropas līmenī

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā nodaļā sniegts īss apskats par Eiropas zemes informācijas pakalpojumu (European Land Information ServiceEULIS) un Eiropas Zemes reģistru asociāciju (European Land Registry Association – ELRA); tie ir divi zemes reģistru tīkli, kas darbojas Eiropas mērogā.


Kas ir ELRA?

ELRA ir bezpeļņas asociācija, kas darbojas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem; tā sastāv no 29 organizācijām, kuras pārstāv 22 Eiropas Savienības dalībvalstu zemes reģistrus. Tās primārais mērķis ir uzlabot zemes reģistrāciju un izprast tās lomu nekustamā īpašuma un kapitāla tirgos.

Ko piedāvā ELRA?

ELRA uzdevums un primārais mērķis ir uzlabot zemes reģistrāciju un izprast tās lomu nekustamā īpašuma un kapitāla tirgos.

Saskaņā ar partnerības pamatnolīgumu ar ES mēroga tīkliem ELRA veic dažādas darbības, piemēram, darbseminārus, lai apspriestu Eiropas tiesību aktu ietekmi uz zemes reģistriem un to klientiem.

Turklāt ELRA attīsta IMOLA (Zemes reģistru sadarbspējas) projektu, ko daļēji finansē Eiropas Komisija.

Izmantojot ELRA tīkla - ELRN "kontaktpunktu" - specializētās zināšanas, šā projekta ietvaros ir izstrādāta elektroniska veidlapa (Eiropas zemes reģistra dokuments jeb ELRD), ko var izmantot, lai atainotu jebkuras dalībvalsts zemes reģistra informāciju.

Vēl viens būtisks ELRA projekts bija CROBECO (elektroniska pārrobežu īpašumtiesību maiņa), kas attiecās uz pārrobežu īpašumtiesību maiņas reģistrāciju ārvalstu zemes reģistros un tas tika finansēts no īpašas programmas “Civiltiesības”. Projekta mērķis bija veicināt nekustamā īpašuma Eiropas mēroga tirgu, rvalstu pircējiem sniedzot atbalstu (otrā) mājokļa iegādei ES.

Sīkāku informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāELRA tīmekļa vietnē.

ELRN

ELRA ietvaros 2010. gadā ELRA biedri izveidoja Saite atveras jaunā logāELRN (Eiropas Zemes reģistru tīklu). Tas ir izveidots pēc Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla parauga, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un iespējamu turpmāku integrāciju. Tīklā pašlaik ir iesaistījušies 22 ELRA biedri no 19 dalībvalstīm. Kā savu kontaktpunktu tīklā ikviena organizācija ieceļ sekretāru, proti, zemes reģistra darbinieku, kas pārzina īpašumtiesību un zemes reģistrācijas jautājumus.

ELRN ir izveidojis instrumentus, lai veicinātu lietotājdraudzīgu piekļuvi tā pakalpojumiem Eiropas līmenī, - kopš 2012. gada ir izstrādātas septiņas informatīvas faktu lapas par dažādiem tematiem kā, piemēram, zemes reģistra ierakstu publiskums, Eiropas mantošanas apliecība vai slēptās izmaksas.

Sīkāku informāciju skatīt Saite atveras jaunā logāELRN tīmekļa vietnē.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 25/05/2018