Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri Eiropas līmenī


Šajā nodaļa īsi izklāstītas darbības, kas veiktas, lai uzlabotu koordināciju starp zemes reģistriem Eiropas līmenī.


Kas ir ELRA?

Eiropas Zemes reģistru asociācija (ELRA) ir bezpeļņas asociācija, kas darbojas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem; tā sastāv no 32 organizācijām, kuras pārstāv 25 Eiropas valstu zemes reģistrus. Tās primārais mērķis ir uzlabot zemes reģistrāciju un izprast tās lomu nekustamā īpašuma un kapitāla tirgos.

Ko piedāvā ELRA?

Atbilstīgi partnerības pamatnolīgumam ar ES mēroga tīkliem ELRA veic dažādas darbības, piemēram, darbseminārus, lai apspriestu Eiropas tiesību aktu ietekmi uz zemes reģistriem un to klientiem. ELRA savā tīmekļa vietnē publicē šo darbību rezultātus kā faktu lapas. Viens no galvenajiem ELRA uzdevumiem ir arī sniegt ekspertu padomus ES iestādēm par zemes reģistru jautājumiem.

Saite atveras jaunā logāIMOLA I projekta ietvaros ELRA ir izstrādājusi elektronisku veidlapu (Eiropas Zemes reģistra dokuments jeb ELRD), kuru var izmantot, lai parādītu zemes reģistra informāciju no jebkuras ES valsts, kā arī skaidrojošo materiālu dažādās valodās. ELRA ir arī izstrādājusi mācību kursus, lai uzlabotu izpratni par dažādām tiesību sistēmām dažādās ES valstīs.

Saite atveras jaunā logāIMOLA II ir inovatīvs turpmāks projekts. Tā mērķis ir veicināt efektīvu atsauces informācijas modeli, kurā galvenā uzmanība pievērsta aprakstošiem metadatiem, lai raksturotu informācijas objektu saturu zemes reģistru sistēmā. Tādējādi tas kļūtu pārredzamāks un vieglāk saprotams. IMOLA II mērķis ir nodrošināt esošās tīmekļa informācijas lielāku skaidrību un savstarpējo izmantojamību. Rezultāti tiks pielāgoti tā, lai tie atbilstu pašlaik izstrādātā zemes reģistru savstarpējās savienojamības projekta (LRI) darbības jomai, nodrošinot to datu savstarpējo izmantojamību, kuri glabājas IMOLA zināšanu organizācijas sistēmā (glosāriji un tēzauri). Tas būs pieejams, izmantojot formālu izguves un vizualizācijas sistēmu.

Vēl viens svarīgs ELRA projekts bija Saite atveras jaunā logāCROBECO (nekustamā īpašuma atsavināšanas pārrobežu elektroniskie pakalpojumi), kurā galvenā uzmanība tika pievērsta pārrobežu reģistrācijai ārvalstu zemes reģistros. Projekts saņēma finansējumu no Eiropas Komisijas. Projekta mērķis bija veicināt nekustamā īpašuma Eiropas mēroga tirgu, ārvalstu pircējiem sniedzot atbalstu (otrā) mājokļa iegādei ES.

Sīkākai informācijai skatīt Saite atveras jaunā logāELRA tīmekļa vietni.

ELRN

ELRA ietvaros ELRA locekļi 2010. gadā izveidoja Saite atveras jaunā logāELRN (Eiropas Zemes reģistru tīklu), un tā mērķis ir atvieglot ELRA locekļu savstarpējo sadarbību. Šobrīd šim tīklam ir pievienojušies 28 ELRA locekļi no 21 Eiropas valsts. Katra organizācija par savu tīkla kontaktpunktu ieceļ reģistratoru (zemes reģistra darbinieku, kas ir eksperts īpašuma tiesību un zemes reģistrācijas jomā).

ELRN ir izveidojis rīkus, lai atvieglotu piekļuvi saviem pakalpojumiem Eiropas mērogā. Kopš 2012. gada tas ir arī publicējis deviņu informācijas faktu lapu kopumu, kurās izskaidroti dažādi temati.

Sīkākai informācijai skatīt Saite atveras jaunā logāELRN tīmekļa vietni.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 29/10/2018