Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet f'livell Ewropew

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din it-taqsima tintroduċi fil-qosor is-Servizz Ewropew ta’ Informazzjoni Territorjali (EULIS) kif ukoll l-Assoċjazzjoni Ewropea tar-Reġistri tal-Artijiet (ELRA) – żewġ netwerks ta’ reġistri tal-artijiet li joperaw fuq livell Ewropew.


X’inhi ELRA?

ELRA hija assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ skont il-liġijiet tal-Belġju, li tikkonsisti minn 29 organizzazzjoni li jirrappreżentaw ir-Reġistri tal-Artijiet fi 22 Stat Membru Ewropew. L-iskop ewlieni tagħha huwa l-iżvilupp u l-għarfien tar-rwol tar-reġistrazzjoni tal-artijiet fi swieq reali tal-proprjetà immobbli u s-swieq kapitali.

X’toffri ELRA?

Il-missjoni u l-iskop primarju ta' ELRA huwa l-iżvilupp u l-għarfien tar-rwol tar-reġistrazzjoni tal-artijiet fi swieq reali tal-proprjetà immobbli u s-swieq kapitali.

Skont it-termini tal-Ftehim Qafas ta’ Sħubija man-Netwerks fil-livell tal-UE, ELRA qiegħda tiżviluppa attivitajiet differenti, bħal sessjonijiet ta' ħidma biex jiddiskutu l-impatt tar-Regolamenti Ewropej dwar reġistri tal-artijiet u l-klijenti tagħhom.

Barra minn hekk, ELRA qiegħda tiżviluppa l-proġett IMOLA (Interoperabilità għar-Reġistri tal-Artijiet), li ġie ffinanzjat parzjalment mill-Kummissjoni Ewropea.

Bl-użu tal-għarfien espert tan-netwerk ELRA, il-"Punti ta' Kuntatt" ELRN, dan il-proġett żviluppa mudell elettroniku (id-Dokument Ewropew tar-Reġistru tal-Artijiet, jew ELRD) li jista’ jintuża biex juri informazzjoni tar-reġistri tal-artijiet ta’ kwalunkwe Stat Membru.

Proġett relevanti ELRA ieħor kien CROBECO (Cross Border e-Conveyancing), li kien jirrigwarda reġistrazzjoni transfruntierai f'Reġistri tal-Artijiet barranin u kien jingħata mill-programm speċifiku tal-Ġustizzja Ċivili. Il-proġett kellu l-għan li jiffaċilita s-suq immobiljari Ewropew billi jsostni lix-xerrejja barranin ta' (it-tieni) dar fl-UE.

Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ara s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit web ELRA.

ELRN

Fi ħdan ELRA, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaELRN (in-Netwerk Ewropew tar-Reġistri tal-Artijiet) ġie stabbilit fl-2010 fost il-membri ta' ELRA. Dan huwa mfassal apposta biex ikun jixbah lin-Network Ġudizzjarju Ewropew, sabiex jiffaċilita l-kooperazzjoni reċiproka u anki integrazzjoni futura possibbli. Bħalissa 22 membru f'ELRA minn 19-il Stat Membru ngħaqdu man-netwerk. Kull organizzazzjoni taħtar reġistratur, jiġifieri, uffiċjal tar-reġistru tal-artijiet li jkun espert fid-drittijiet ta' proprjetà u r-reġistrazzjoni tal-art, bħala l-punt ta’ kuntatt tagħha għan-netwerk.

ELRN żviluppaw strumenti li jiffaċilitaw aċċess faċli għas-servizzi tagħhom fil-livell Ewropew, sett ta’ seba’ skedi informattivi li jispjegaw suġġetti differenti bħal ma huma pubbliċità tar-reġistru tal-artijiet, iċ-ċertifikat Ewropew ta’ wirt jew ħlasijiet moħbija inħoloq mill-2012 lil hawn.

Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ara s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit web ELRN.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 25/05/2018