Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kadasters op Europees niveau

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels


In deze rubriek wordt een korte presentatie gegeven van de Europese Dienst voor kadastrale informatie (Eulis) en van de Europese Organisatie van registratiefunctionarissen van onroerend goed (ELRA) – twee kadastrale netwerken op Europees niveau.


Wat is ELRA?

ELRA is een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, bestaande uit 29 organisaties die de kadasters vertegenwoordigen van 22 Europese lidstaten. Haar hoofddoel is het ontwikkelen en inzichtelijk maken van de kadastrale rol in onroerendgoed- en kapitaalmarkten.

Wat biedt ELRA?

De taak en het hoofddoel van ELRA is het ontwikkelen en inzichtelijk maken van de kadastrale rol in onroerendgoed- en kapitaalmarkten.

In het kader van de partnerschapskaderovereenkomst tussen netwerken op EU-niveau ontplooit ELRA verschillende activiteiten, zoals workshops over de impact van de Europese regelgeving op kadasters en hun klanten.

Bovendien ontwikkelt ELRA het IMOLA-project (interoperabiliteit van kadasters), dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Gebruikmakend van de deskundigheid van het netwerk van ELRA (de ELRN‑“contactpunten”), is in het kader van dit project een elektronisch standaardformulier opgesteld (het Europees kadastraal document of ELRD), dat kan worden gebruikt voor de weergave van kadastrale informatie uit alle lidstaten.

Een ander relevant ELRA-project was CROBECO (grensoverschrijdende elektronische eigendomsoverdrachten), dat betrekking had op de grensoverschrijdende registratie in buitenlandse kadasters en dat werd gefinancierd in het kader van het specifiek programma “Civiel recht”. Het project had tot doel de totstandbrenging van een Europese vastgoedmarkt te faciliteren door buitenlandse kopers van een (tweede) woning in de EU te steunen.

Voor nadere informatie, zie de De link wordt in een nieuw venster geopend.ELRA-website.

ELRN

Binnen ELRA werd in 2010 tussen de ELRA-leden het De link wordt in een nieuw venster geopend.ELRN (Europees kadastraal netwerk) opgericht. Het is ontworpen naar het voorbeeld van het EJN en heeft als doel de onderlinge samenwerking en ook de eventuele toekomstige integratie te bevorderen. Momenteel hebben 22 ELRA-leden uit 19 lidstaten zich aangesloten bij het netwerk. Elke organisatie stelt een registratiemedewerker aan als contactpunt voor het netwerk, d.w.z. een kadastrale ambtenaar met expertise op het gebied van percelen en kadastrale registratie.

ELRN ontwikkelt instrumenten gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot zijn diensten op Europees niveau en heeft sinds 2012 zeven informatiebladen opgesteld over verschillende onderwerpen zoals kadastrale publiciteit, de Europese erfrechtverklaring of verborgen kosten.

Voor nadere informatie, zie de De link wordt in een nieuw venster geopend.ELRN-website.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 25/05/2018