Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste na szczeblu UE

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


W niniejszej sekcji przedstawiono pokrótce Europejski Serwis Informacji o Nieruchomościach (EULIS) oraz Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Nieruchomości (ELRA) – dwie sieci rejestrów nieruchomości funkcjonujące na szczeblu UE.


Czym jest EULIS?

Serwis EULIS (Europejski Serwis Informacji o Nieruchomościach) to internetowy portal umożliwiający dostęp do rejestrów nieruchomości w państwach członkowskich UE.

Zapewnia on klientom profesjonalnym w Europie dostęp do informacji o nieruchomościach. Jest to również platforma wymiany informacji, dzięki której można zapoznać się z różnymi warunkami rejestracji nieruchomości w poszczególnych państwach.

Obecnie za pośrednictwem sieci EULIS informacje o nieruchomościach udostępnia pięć państw członkowskich UE. Dalsze dziesięć państw członkowskich prowadzi prace o różnym stopniu zaawansowania – zmierzające do połączenia z serwisem EULIS. Na stronie internetowej EULIS można także znaleźć informacje kontaktowe i linki do stron wszystkich oficjalnych organizacji prowadzących rejestry nieruchomości w UE.

Co oferuje EULIS?

Na stronie internetowej EULIS można znaleźć informacje o wszystkich rejestrach nieruchomości w Europie oraz linki do nich. Serwis ten umożliwia łatwy internetowy dostęp do urzędowych informacji o nieruchomościach, pochodzących ze wszystkich państw, które przystąpiły do sieci. Organizacje prowadzące rejestry nieruchomości przekazują i rozpowszechniają informacje o nieruchomościach za pośrednictwem portalu EULIS.

Zarejestrowani użytkownicy rejestru nieruchomości mogą uzyskać informacje o nieruchomościach dostępne w dowolnym rejestrze podłączonym do EULIS-u, wyszukując je w serwisie lokalnym; istnieje możliwość skorzystania ze wskazówek oraz pomocy osób zajmujących się obsługą klienta. Użytkownicy mogą pobierać i przeglądać wyniki wyszukiwania bezpośrednio w sieci. Użytkownicy obciążani są opłatami na podstawie zwykłych krajowych zasad ich naliczania.

Ponadto serwis umożliwia uzyskanie w internecie informacji o obowiązujących w każdym z uczestniczących państw przepisach prawnych, o rejestracji, warunkach nabywania nieruchomości i ustanawiania hipoteki, dostępnych usługach oraz roli i zadaniach organów przy zawieraniu transakcji, których przedmiotem są nieruchomości. Informacje dotyczące poszczególnych państw można wykorzystywać w powiązaniu z informacjami wyszukanymi w rejestrach lub jako informacje ogólne dotyczące warunków lokalnych. Oprócz tego w ramach EULIS opracowano wspólną terminologię i narzędzie do tłumaczenia, aby ułatwić zrozumienie różnych koncepcji prawnych związanych z prawem nieruchomości w UE.

Więcej informacji znajduje się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej EULIS.

Czym jest ELRA?

Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Nieruchomości jest organizacją nienastawioną na zysk powstałą zgodnie z prawem belgijskim i zrzeszającą 29 organizacji reprezentujących rejestry nieruchomości z 22 europejskich państw członkowskich. Jego pierwszoplanowym celem jest rozwój rejestrów nieruchomości na rynku nieruchomości i rynku kapitałowym oraz pogłębianie wiedzy na temat odgrywanej przez nie roli.

Co oferuje ELRA?

Jego misją i pierwszoplanowym celem jest rozwój rejestrów nieruchomości na rynku nieruchomości i rynku kapitałowym oraz pogłębianie wiedzy na temat odgrywanej przez nie roli.

Na podstawie umowy ramowej o partnerstwie zawartej z sieciami na szczeblu Unii Europejskiej ELRA prowadzi różnorodną działalność – na przykład warsztaty w celu omówienia wpływu unijnych rozporządzeń na rejestry nieruchomości i ich klientów.

Ponadto ELRA prowadzi projekt IMOLA (interoperacyjność rejestrów nieruchomości), który jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Dzięki wiedzy eksperckiej sieci ELRA oraz punktów kontaktowych ELRA w projekcie tym opracowano elektroniczny wzór (europejski dokument zawierający informacje z rejestrów nieruchomości - ELRD), którego można użyć na potrzeby przedstawienia informacji z rejestru nieruchomości z każdego państwa członkowskiego.

Innym projektem prowadzonym przez ELRA jest CROBECO (transgraniczne elektroniczne przenoszenie tytułu własności do nieruchomości), który dotyczy transgranicznego wpisu nieruchomości do zagranicznych rejestrów nieruchomości; projekt ten uzyskał środki z programu szczegółowego „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”. Projekt ma na celu stymulowanie europejskiego rynku nieruchomości poprzez wspieranie nabywania przez zagranicznych nabywców (drugiego) domu na terytorium Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajduje się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej ELRA.

ELRN

W strukturze ELRA w 2010 r. powstała Link otworzy się w nowym oknieELRN (Europejska Sieć Rejestrów Nieruchomości). W zamierzeniu ma przypominać europejską sieć sądową – na potrzeby ułatwienia wzajemnej współpracy, a nawet przyszłej ewentualnej integracji. Obecnie do tej sieci należy 22 członków ELRA z 19 państw członkowskich. Każda organizacja wskazuje punkt kontaktowy dla sieci. Jest nim osoba dokonująca wpisów – urzędnik ds. rejestru nieruchomości będący ekspertem z zakresu prawa własności.

Od 2012 r. ELRN stworzyła narzędzia ułatwiające dostęp do jej usług na szczeblu europejskim, zestaw siedmiu arkuszy informacyjnych omawiających różne zagadnienia np. jawność rejestrów nieruchomości, europejski certyfikat spadkowy bądź ukryte koszty.

Więcej informacji znajduje się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej ELRN .


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 14/02/2018