Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre funciare la nivel european

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secțiune prezintă pe scurt Serviciul European de Informații Funciare (EULIS) și Asociația registrului funciar european (ELRA) – două rețele de registre funciare care operează la nivel european.


Ce este ELRA?

Asociația europeană a registrelor funciare (European Land Registry Association, ELRA) este o asociație non-profit înființată în temeiul legislației belgiene, alcătuită din 29 de organizații care reprezintă registrele funciare din 22 de state membre ale UE. Scopul său principal constă în dezvoltarea și înțelegerea rolului înregistrării terenurilor în domeniul bunurilor imobile și al piețelor de capital.

Ce oferă ELRA?

Misiunea și scopul principal al ELRA constau în dezvoltarea și înțelegerea rolului înregistrării terenurilor în domeniul bunurilor imobile și al piețelor de capital.

În temeiul Acordului-cadru de parteneriat cu rețele la nivelul UE, ELRA organizează diferite activități, cum ar fi ateliere pentru a discuta impactul reglementărilor europene privind registrele funciare și clienții acestora.

În plus, ELRA se ocupă de dezvoltarea proiectului IMOLA (Interoperabilitatea registrelor funciare ) care a fost cofinanțat de Comisia Europeană.

Pe baza expertizei „punctelor de contact” din cadrul rețelei ELRA, ca parte a  proiectului IMOLA s-a elaborat un formular electronic (documentul european de registru funciar - European Land Registry document, ELRD), care poate fi utilizat pentru a afișa informațiile din registrele funciare ale oricărui stat membru.

Un alt proiect relevant al ELRA a fost CROBECO (transferul electronic de bunuri imobile la nivel transfrontalier - Cross Border e-Conveyancing), având ca obiect  înregistrarea la nivel transfrontalier în registrele funciare străine, proiect atribuit prin Programul specific „Justiție civilă”. Scopul proiectului a fost să faciliteze accesul la piața imobiliară europeană prin sprijinirea cumpărătorilor străini în achiziționarea unei (a doua) locuințe în UE.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web ELRA.

ELRN

Linkul se deschide într-o fereastră nouăELRN (Rețeaua europeană a registrelor funciare - European Land Registry Network) a fost înființată în 2010 de către membrii ELRA în cadrul asociației. Aceasta este concepută într-un mod similar Rețelei judiciare europene, pentru a facilita cooperarea reciprocă și chiar eventuala integrare viitoare. În prezent, 22 de membri ai ELRA din 19 state membre fac parte din rețea. Fiecare organizație numește un operator de registru, adică un ofițer de registru funciar, specializat în drepturile de proprietate și înregistrarea terenurilor, în calitate de punct de contact pentru rețea.

ELRN a instituit instrumente care să faciliteze accesul la serviciile acesteia la nivel european, încă din 2012 fiind disponibil un set de șapte fișe informative care explică diferite aspecte, precum publicitatea imobiliară, certificatul european de moștenire sau taxele ascunse.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web ELRN.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 25/05/2018