Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností na európskej úrovni

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Táto sekcia poskytuje stručný úvod do Európskeho pozemkového informačného servisu (EULIS) a Európskeho združenia katastrov nehnuteľností (ELRA) – dve siete katastrov nehnuteľností, ktoré pôsobia na európskej úrovni.


Čo je to ELRA?

ELRA (Európske združenie katastrov nehnuteľností) je neziskové združenie v zmysle belgického práva, ktoré pozostáva z 29 organizácií a zastupuje katastre nehnuteľností 22 členských štátov EÚ. Jeho hlavným cieľom je rozvoj a pochopenie úlohy zápisu nehnuteľností do katastra na trhu s nehnuteľnosťami a kapitálovom trhu.

Čo ELRA ponúka?

Misiou a hlavným cieľom ELRA je rozvoj a pochopenie úlohy zápisu nehnuteľností do katastra na trhu s nehnuteľnosťami a kapitálovom trhu.

V súlade s podmienkami rámcových partnerských dohôd so sieťami na úrovni EÚ pripravuje ELRA rôzne činnosti, napr. semináre zamerané na diskusiu o vplyve európskych nariadení na katastre nehnuteľností a ich zákazníkov.

Okrem toho ELRA vyvíja projekt IMOLA (Interoperabilita pre katastre nehnuteľností), ktorý čiastočne financuje Európska komisia.

V rámci tohto projektu sa využili odborné poznatky zo siete ELRA a z kontaktných miest ELRN na vytvorenie elektronickej šablóny (Európsky dokument pre katastre nehnuteľností – ELRD), pomocou ktorej je možné zobraziť informácie z katastra nehnuteľností z každého členského štátu.

Ďalším relevantným projektom ELRA bol projekt CROBECO (cezhraničné elektronické prevody), ktorý sa týkal cezhraničného zápisu v zahraničných katastroch nehnuteľností a bol mu udelený grant v rámci osobitného programu Civilná justícia. Cieľom projektu je uľahčiť fungovanie európskeho trhu s nehnuteľnosťami tým, že podporí zahraničných záujemcov o zakúpenie (druhého) obydlia v rámci EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle ELRA.

ELRN

V rámci ELRA bola Odkaz sa zobrazí v novom okneELRN (Európska sieť katastrov nehnuteľností) zriadená v roku 2010 medzi členmi ELRA. Bola vytvorená tak, aby sa podobala na EJN (Európsku justičnú sieť) s cieľom uľahčiť vzájomnú spoluprácu a tiež možnú budúcu integráciu. V súčasnosti je do siete zapojených 22 členov ELRA z 19 členských štátov. Každá organizácia určí tajomníka, t.j. úradníka katastra nehnuteľností, ktorý sa vyzná vo vlastníckych právach a zápise nehnuteľností a ktorý bude kontaktnou osobou pre sieť.

V rámci ELRN sú k dispozícii nástroje na uľahčenie prístupu k jej službám na európskej úrovni; od roku 2012 bol vytvorený súbor siedmich informačných hárkov na rôzne témy, ako je verejnosť katastra nehnuteľností, európske osvedčenie o dedičstve alebo skryté poplatky.

Ďalšie informácie nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle ELRN.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 25/05/2018