Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemljiške knjige na evropski ravni

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.


V tem oddelku sta na kratko predstavljeni mreži zemljiških knjig, ki delujeta na evropski ravni: evropski informacijski sistem za zemljišča (EULIS) in evropsko združenje zemljiških knjig (ELRA).


Kaj je EULIS?

Evropski informacijski sistem za zemljišča (European Land Information Service – EULIS) je spletni portal, ki uporabnikom omogoča dostop do zemljiških knjig prek evropskih meja.

Poklicnim uporabnikom v Evropi omogoča dostop do podatkov o zemljiščih in objektih. Hkrati je informacijsko vozlišče, kjer lahko najdete različne pogoje za vpis zemljišča v posameznih državah.

Trenutno v mreži EULIS svoje podatke o zemljiščih in objektih zagotavljajo nacionalne zemljiške knjige petih držav članic EU. Deset drugih držav članic EU je v različnih delovnih fazah povezave s sistemom EULIS. Na spletišču EULIS lahko najdete tudi kontaktne podatke in povezave na spletišča vseh uradnih organizacij, pristojnih za zemljiške knjige, v EU.

Kaj nudi EULIS?

Na spletišču EULIS lahko najdete povezave in podatke za vse zemljiške knjige v Evropi. Sistem EULIS omogoča enostaven spletni dostop do uradnih podatkov o zemljiščih in objektih v vseh sodelujočih državah. Organizacije, pristojne za zemljiške knjige, delujejo kot dobavitelji in distributerji podatkov o zemljiščih prek portala sistema EULIS.

Registrirani uporabniki zemljiških knjig lahko podatke o zemljiščih in objektih iščejo v katerem koli registru, povezanem s sistemom EULIS, z iskanjem v lokalnem sistemu – pri tem si lahko pomagajo s priročniki za uporabo, lahko pa se tudi posvetujejo z uslužbenci za pomoč uporabnikom. Rezultate iskanja lahko prenesete in si jih ogledate neposredno na spletu. Uporabniku se storitev zaračuna v skladu z običajnim nacionalnim postopkom obračuna.

Poleg tega storitev zagotavlja spletne referenčne podatke iz vseh sodelujočih držav, in sicer o pravnem okviru, vpisih v zemljiško knjigo, nepremičninskih poslih in sistemu hipotekarnih posojil, o razpoložljivih storitvah ter nalogah in pristojnostih organov v nepremičninskih poslih. Referenčni podatki o vsaki državi se lahko uporabijo v povezavi s poizvedbami v zemljiških knjigah ali kot osnovni podatki o krajevnih danostih. Poleg tega sta bila v okviru sistema EULIS razvita skupna terminologija in prevajalsko orodje za lažje razumevanje različnih pravnih izrazov s področja zemljiškega prava v EU.

Več informacij najdete na Povezava se odpre v novem oknuspletišču EULIS.

Kaj je ELRA?

Evropsko združenje zemljiških knjig (European Land Registry Association – ELRA) je nepridobitno združenje v skladu z belgijskimi predpisi, v katerem je 29 organizacij, ki zastopajo urade zemljiških knjig iz 22 držav članic EU. Njegov glavni namen je razvoj in razumevanje vloge zemljiške knjige v okviru nepremičninskih in kapitalskih trgov.

Kaj nudi ELRA?

Glavni namen združenja ELRA je razvoj in razumevanje vloge zemljiške knjige v okviru nepremičninskih in kapitalskih trgov.

Združenje ELRA na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu z mrežami na ravni EU razvija različne dejavnosti, kot so delavnice, na katerih udeleženci razpravljajo o učinku evropskih predpisov na zemljiške knjige in njihove stranke.

Poleg tega združenje ELRA razvija projekt IMOLA (Interoperability for Land Registers), ki ga deloma financira Evropska komisija.

Z uporabo strokovnega znanja mreže združenja ELRA, tj. kontaktnih točk evropske mreže zemljiških knjig, je bila v okviru tega projekta razvita elektronska predloga (European Land Registry Document ali ELRD), ki se lahko uporabi za prikazovanje podatkov iz zemljiških knjig iz vseh držav članic.

Pomemben projekt združenja ELRA je bil tudi CROBECO (Cross Border e-Conveyancing), ki je bil izveden v okviru posebnega programa Civilno pravosodje, nanašal pa se je na čezmejni vpis v tuje zemljiške knjige. Cilj projekta je bil poenostaviti evropski trg nepremičnin, in sicer s podporo tujim kupcem pri nakupu (drugega) doma v EU.

Več informacij najdete na Povezava se odpre v novem oknuspletišču združenja ELRA.

ELRN

V okviru združenja ELRA je bila leta 2010 med njegovimi člani vzpostavljena evropska mreža zemljiških knjig (European Land Registry NetworkPovezava se odpre v novem oknuELRN). Zasnovana je podobno kot Evropska pravosodna mreža (EPM), da bi se olajšalo medsebojno sodelovanje in celo morebitna prihodnja integracija. Trenutno je mreži pridruženih 22 članov združenja ELRA iz 19 držav članic. Vsaka organizacija kot svojo kontaktno točko za mrežo imenuje uradnika za vpise, tj. uslužbenca zemljiške knjige, ki je strokovnjak za premoženjske pravice in vpisovanje zemljišč.

Mreža ELRN je vzpostavila orodja za lažji dostop do njenih storitev na evropski ravni. Od leta 2012 je bilo pripravljenih sedem informativnih pregledov, v katerih so razložene različne teme, kot so javnost zemljiške knjige, evropsko potrdilo o dedovanju ali skriti stroški.

Več informacij najdete na Povezava se odpre v novem oknuspletišču mreže ELRN.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 14/02/2018