Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister på EU-nivå

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Det här avsnittet innehåller en kortfattad presentation av European Land Information Service (Eulis) och European Land Registry Association (ELRA) – två nätverk av fastighetsregister som drivs på EU-nivå.


Vad är ELRA?

ELRA (European Land Registry Organisation) är en icke vinstdrivande sammanslutning som omfattas av belgisk lagstiftning och består av 29 organisationer som företräder 22 EU-medlemsstaters fastighetsregister. Dess främsta uppgift är att utveckla och förstå fastighetsregistreringens roll på fastighets- och kapitalmarknaderna.

Vad kan ELRA erbjuda?

ELRA:s uppdrag och främsta syfte är att utveckla och förstå fastighetsregistreringens roll på fastighets- och kapitalmarknaderna.

I enlighet med villkoren i ramavtalet för partnerskap med nätverk på EU-nivå utformar ELRA olika aktiviteter, t.ex. seminarier för diskussioner av hur EU:s förordningar påverkar fastighetsregistren och deras kunder.

ELRA arbetar dessutom med projektet Imola (driftskompatibilitet mellan fastighetsregister), som delvis finansieras av Europeiska kommissionen.

Med hjälp av sakkunskap i ELRA-nätverket, ELRA-”kontaktpunkterna”, har detta projekt tagit fram en elektronisk mall (European Land Registry – ELRD) som kan användas för att visa fastighetsregisterinformation från vilken medlemsstat som helst.

Ett annat relevant ELRA-projekt var CROBECO (Cross Border e-Conveyancing) som avsåg registrering i ett annat lands fastighetsregister och som fick stöd genom det särskilda programmet Civilrätt. Projektet syftade till att hjälpa fram en europeisk fastighetsmarknad genom att stödja utländska köpare av bostäder (semesterbostäder) i EU.

För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterELRA:s webbplats.

ELRN

Inom ELRA inrättades Länken öppnas i ett nytt fönsterELRN (Europeiska sammanslutningen för fastighetsregister) år 2010 för medlemmarna i ELRA. Den är utformad så att den liknar det europeiska rättsliga nätverket, för att underlätta ömsesidigt samarbete och eventuell framtida ytterligare integrering. Hittills har 22 ELRA-medlemmar från 19 medlemsstater anslutit sig till nätverket. Som kontaktpunkt för nätverket utser varje organisation en registeransvarig, dvs. en tjänsteman vid fastighetsregistret som är expert på egendomsrätt och fastighetsregistrering.

ELRN har tagit fram användarvänliga verktyg som underlättar tillgången till tjänster på europeisk nivå, och sedan 2012 har sju faktablad utarbetats i olika ämnen, exempelvis om offentliggörandet av uppgifter i fastighetsregister, det europeiska arvsintyget och dolda avgifter.

För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterELRN:s webbplats.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 25/05/2018