Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Poľsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa uvádza prehľad o poľskom katastri nehnuteľností.


Aké informácie obsahuje poľský kataster nehnuteľností?

Poľský kataster nehnuteľností (rejestr ksiąg wieczystych) sa vedie v súlade so zákonom o katastroch nehnuteľností a hypotékach.

Podľa tohto zákona sa katastre nehnuteľností vedú s cieľom určiť právny stav nehnuteľnosti. Obsahujú okrem iného tieto informácie:

  • označenie nehnuteľnosti (vrátane jednotlivých jej parciel),
  • údaje o majiteľovi (majiteľoch) alebo držiteľovi užívacích práv,
  • informácie o vecných práva iných osôb k nehnuteľnosti,
  • druh a výšku hypoték, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť.

Katastre nehnuteľností sú verejné dokumenty, do ktorých môže každý nahliadať. Od júna 2010 je možný online prístup do Odkaz sa zobrazí v novom oknekatastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálneho čísla.

Každý môže okrem toho získať výpis z katastra nehnuteľností alebo potvrdenie o uzavretí katastra.

Je prístup do poľského katastra nehnuteľností bezplatný?

Prístup do katastra nehnuteľností je bezplatný.

Za výpis z katastra nehnuteľností alebo za potvrdenie o uzavretí katastra sa vyberá poplatok.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/09/2014