Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Rakousko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina

Tento oddíl portálu nabízí přehled úpravy katastru nemovitostí v Rakousku.


Jaké informace nabízí rakouský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí nabízí jak právní, tak faktické informace. Obsahuje záznamy o všech právně závazných transakcích s nemovitostmi v Rakousku.

Rakouský katastr nemovitostí a jeho elektronický archiv dokumentů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách rakouské justice.

Je přístup do rakouského katastru nemovitostí zdarma?

Za přístup se platí drobný poplatek. K získání přístupu je třeba kontaktovat poskytovatele přístupu (zúčtovací centra), jejichž seznam je uveden v oddíle „Grundbuch“ na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách rakouské justice.

Jak vyhledávat v rakouském katastru nemovitostí

Z databáze lze získat následující informace zadáním názvu katastrálního území a čísla pozemku (tzv. vstupní čísla nebo „EZ“) nebo čísla nemovitosti:

  • výpisy z katastru nemovitostí,
  • výpisy z katastrálních map,
  • kopie map.

Tyto informace obsahují veškeré v současné době evidované údaje. Na požádání lze získat také údaje, které již byly vymazány (u záznamů zadaných po převedení katastru do elektronické podoby. U starších záznamů je třeba nahlédnout do listinné verze).

Nelze získat žádné údaje o osobách. Osoby, které mají zájem o tento typ informací, se musí obrátit na (jakýkoliv) katastrální soud a prokázat právní zájem na získání takových informací.

Historie rakouského katastru nemovitostí

Historická pozemková kniha zaznamenávala a uchovávala katastrální informace v listinné podobě. V letech 1980 až 1992 byly její záznamy převedeny do databáze katastru nemovitostí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 15/06/2018