Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Østrig

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tysk er allerede oversat.

Dette afsnit af portalen giver et overblik over Østrigs matrikelregister.


Hvad indeholder det østrigske matrikelregister?

Matrikelregisteret (Grundbuch) indeholder både juridiske og faktiske oplysninger. Alle juridisk bindende ejendomshandler i Østrig er registreret i matrikelregistret.

Man kan få adgang til matrikelregisteret og det tilhørende elektroniske dokumentarkiv via hjemmesiden Link åbner i nyt vindueJustitz.

Er der gratis adgang til matrikelregisteret?

Du skal betale et mindre gebyr for at få adgang til matrikelregistret. For at få adgang skal du kontakte en adgangsformidler (Verrechnungsstelle) på listen under Grundbuch (matrikelregisteret) på hjemmesiden Link åbner i nyt vindueJustitz.

Hvordan søger jeg i matrikelregisteret?

Ved at indtaste navnet på kommunen (Gemeinde) og matrikelnummeret (Einlagezahl eller EZ) eller vejnummeret på ejendommen (Grundstücksnummer) kan du få adgang til følgende oplysninger i databasen:

  • udskrifter fra matrikelregistret
  • udskrifter af matrikelkort
  • kopier af kort.

Oplysningerne omfatter alle aktuelt registrerede data. Hvis du anmoder om det, kan du også få adgang til slettede data. De skal dog være registreret efter overgangen til det elektroniske register. Ældre data foreligger kun på papir.

Det er ikke muligt at få adgang til personoplysninger. For at få personoplysninger skal du henvende dig til matrikelafdelingen (Grundbuchsabteilung) ved en distriktsdomstol (Bezirksgericht) og dokumentere, at du har en retlig interesse i oplysningerne.

Matrikelregisterets historie

Det gamle matrikelregister registrerede og lagrede oplysninger på papir. Mellem 1980 og 1992 blev alle data overført til matrikelregisterdatabasen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/06/2018