Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri - Awstrija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Din il-paġna tal-portal tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet fl-Awstrija.


X’informazzjoni joffri r-Reġistru tal-Artijiet Ġermaniż?

It-tweġibiet għall-mistoqsijiet legali u fattwali jistgħu jinkisbu mir-reġistru tal-artijiet. Ir-reġistru tal-artijiet fih informazzjoni dokumentata dwar it-tranżazzjonijiet tal-artijiet legalment vinkolanti kollha fl-Awstrija.

Ir-reġistru tal-artijiet Awstrijak u l-arkivji elettroniċi jistgħu jiġu kkonsultati permezz tal-qrati, in-nutara, l-avukati u l-aġenziji intermedjarji.

L-aċċess għar-Reġistru tal-Artijiet Ġermaniż huwa mingħajr ħlas?

Trid titħallas tariffa żgħira. Dan għandu jitħallas jew lill-qorti, lin-nutar, lill-avukat jew lil waħda mill-aġenziji intermedjarji. L-aġenziji intermedjarji huma indikati taħt it-titolu “Reġistru tal-Artijiet” fil-paġna ewlenija tal-ġudikatura Awstrijaka. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justiz.gv.at/

Kif wieħed ifittex fir-Reġistru tal-Artijiet Ġermaniż

Billi ddaħħal in-numru tal-muniċipalità katastali u n-numru ta’ depożiti (EZ) jew in-numru ta’ l-art, l-informazzjoni li ġejja tista’ tinkiseb mid-database:

  • Siltiet attwali u storiċi mir-reġistru tal-artijiet
  • Estratti mill-awżiljarji

Din l-informazzjoni għandha tinkludi d-data wieqfa kollha. Aċċess għal data mħassra jista’ wkoll jinkiseb fuq talba (għal data mdaħħla wara l-bidla għar-reġistru elettroniku). Id-data mdaħħla fiż-żmien hija disponibbli biss fuq il-karta.

Ir-reġistru Ġenerali, il-Ġbir ta’ Dokumenti u d-Diretturi Awżiljarji għandhom ikunu pubbliċi. L-aċċess għall-informazzjoni permezz tas-sempliċi tfittxija ta’ persuni (is-sidien) huwa ristrett ħafna. Permezz ta’ prova ta’ interess legali, tali tfittxija tista’ ssir mill-qrati distrettwali (reġistru tal-artijiet)

Storja

Minn madwar l-1870 sal-1992, ir-reġistri tal-artijiet inżammu f’forma stampata. Bejn l-1980 u l-1992, id-data ġiet trasferita għad-database tal-art. Fl-7.5.2012 ir-reġistru tal-artijiet għadda minn eżerċizzju ġdid ta’ programmazzjoni u minn dak iż-żmien ‘l hawn ġie żviluppat aktar (awtomatizzat).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/08/2020