Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Österrike

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyska är dock redan färdig.

Det här avsnittet ger en översikt över Österrikes fastighetsregister.


Vilka uppgifter finns i fastighetsregistret?

I fastighetsregistret hittar du svar på både rättsliga frågor och sakfrågor när det gäller fastigheter. Registret innehåller uppgifter om alla rättsligt bindande fastighetstransaktioner i Österrike.

Du kan söka i det österrikiska fastighetsregistret och det elektroniska arkivet via det Länken öppnas i ett nytt fönsterösterrikiska justitieministeriets webbplats.

Vad kostar det att söka i fastighetsregistret?

Du måste betala en liten avgift. Avgiften betalas till något av de företag (Verrechnungsstellen) som anges under rubriken ”Grundbuch” på det Länken öppnas i ett nytt fönsterösterrikiska justitieministeriets webbplats.

Sök i fastighetsregistret

Du hittar följande information i vår databas genom att ange kommunens namn och fastighetsskiftets nummer (”Einlagezahlen” eller EZ) eller fastighetsbeteckningen:

  • Registerutdrag
  • Tomtgränser
  • Kartor

Du hittar all aktuell fastighetsinformation. På begäran kan du också få se uppgifter som har tagits bort (gäller bara uppgifter som lagts in efter systemets datorisering). Äldre uppgifter finns bara på papper.

Personuppgifter lämnas inte ut. Om du behöver personuppgifter måste du kontakta fastighetsavdelningen (Grundbuchsabteilung) vid en valfri regional domstol (Bezirksgericht) och visa att du har rättsliga skäl.

Historisk bakgrund

I det gamla fastighetsregistret samlades all information på papper. Mellan 1980 och 1992 överfördes uppgifterna till fastighetsregistrets databas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/06/2018