Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri dalībvalstīs - Beļģija

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuskinizozemski već su prevedeni.

Šajā sadaļā sniegta informācijas par Beļģijas zemes reģistru.


Ko Beļģijas zemes reģistrs piedāvā?

Informācija par nekustamo īpašumu Beļģijā ir atrodama dokumentos, kas tiek uzglabāti trīs veidu dienestos: zemes reģistrā (kadaster/cadastre), reģistrācijas birojos (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) un hipotēku reģistros (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Šie trīs informācijas avoti ir daļa no Federālās finanšu ministrijas Īpašuma dokumentācijas valsts centra (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Zemes reģistra un reģistrācijas biroju uzdevumi galvenokārt (bet ne tikai) ir saistīti ar nodokļu jautājumiem. Hipotēku reģistri ir atbildīgi par lietu tiesību reģistrēšanu: lietu tiesību uz nekustamu īpašumu izveidošana un nodošana inter vivos ir jāreģistrē hipotēku reģistrā, lai šīs tiesības varētu izpildīt pret trešām personām, kuras rīkojas labā ticībā.

Vai piekļuve Beļģijas zemes reģistram ir bez maksas?

Nē, par informācijas ieguvi no zemes reģistra, reģistrācijas birojiem un hipotēku reģistriem ir jāmaksā. Summa ir atkarīga no apskatītā dokumenta veida un pieprasītās informācijas.

Kā veikt meklēšanu Beļģijas zemes reģistrā?

Kopumā informācija par nekustamo īpašumu un/vai personām, kurām ir lietu tiesības uz nekustamo īpašumu, ir atrodama, vai nu norādot īpašumu (adrese un/vai zemes reģistra identifikācijas numurs), vai norādot personu, kurai ir lietu tiesības (vārds un/vai personas kods).

Īpašuma dokumentācijas valsts centrs ir noslēdzis līgumus ar noteiktām profesiju grupām (piemēram, notāriem, mērniekiem un mākleriem) par noteiktu zemes reģistra dokumentu aplūkošanu tiešsaistē.

Beļģijas zemes reģistra vēsture

Dokumenti, kas atrodami zemes reģistrā, reģistrācijas birojos un hipotēku reģistros, tiek glabāti kopš Beļģijas valsts dibināšanas.

Taču vēsture nestāv uz vietas: pašlaik plāns apvienot trīs datu avotus ir izstrādes beigu posmā, un tas būtu jāievieš tuvākajā nākotnē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 07/08/2019