Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre funciare în statele membre - Belgia

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuskinizozemski već su prevedeni.

Această secțiune vă oferă o scurtă prezentare a registrului funciar din Belgia.


Ce date pot fi consultate în registrul funciar belgian?

Informațiile privind bunurile imobile din Belgia pot fi consultate în evidențele deținute de trei tipuri de oficii: registrul de cadastru funciar propriu-zis (kadaster/cadastre), birourile de înregistrare (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) și registrele de ipoteci (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Aceste trei surse de informații au fost reunite în cadrul centrului documentar al Ministerului Federal de Finanțe – Administrația Generală a Documentației Patrimoniale (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Sarcinile registrului funciar propriu-zis și ale birourilor de înregistrare sunt în principal, dar nu exclusiv, de natură fiscală. Registrele de ipoteci sunt responsabile cu publicitatea drepturile reale imobiliare: constituirea și transferul inter vivos de drepturi reale imobiliare trebuie înregistrate în registrul de ipoteci pentru a fi opozabile față de terții de bună credință.

Este gratuit accesul la registrul funciar belgian?

Nu, există o taxă pentru obținerea de informații din evidențele registrului funciar, ale birourilor de înregistrare și ale registrelor de ipoteci. Suma variază în funcție de tipul documentației consultate și de informațiile solicitate.

Căutarea în registrul funciar belgian

În general, informațiile despre bunurile imobile și/sau titularii drepturilor reale asupra bunurilor imobile pot fi găsite fie prin identificarea bunului (adresă și/sau număr de identificare cadastrală), fie prin identificarea titularului drepturilor reale (nume și/sau cod numeric personal).

Administrația Generală a Documentației Patrimoniale a încheiat acorduri cu o serie de grupuri profesionale (cum ar fi notarii, topografii și agenții imobiliari) pentru consultarea online a anumitor date din evidențele registrului funciar.

Istoricul registrului funciar belgian

Evidențele deținute de registrul funciar, birourile de înregistrare și registrele de ipoteci datează de dinainte de întemeierea statului belgian.

Istoria nu stă în loc: un plan de integrare a celor trei surse de date într-una singură se apropie în prezent de finalizare și urmează a fi pus în practică în viitorul apropiat.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/08/2019